Продължете към съдържанието

BIB: 118 
Димитър Гошев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming184
от 195
171
от 180
33
от 34
00:02:42
min/100m
01:21:20
T129
от 194
23
от 179
6
от 34
-00:03:10
Start to T1 out173
от 194
160
от 179
31
от 34
-01:24:30
Cycling 0km - 11km128
от 194
120
от 179
23
от 34
16.89
km/h
00:39:04
Start to 11km cycling166
от 194
154
от 179
31
от 34
-02:03:34
Start to 36km cycling137
от 193
127
от 178
26
от 34
-03:32:58
Cycling 36km - 56km73
от 193
72
от 178
16
от 33
19.36
km/h
01:01:58
Start to 56km cycling116
от 193
109
от 178
22
от 33
-04:34:56
Cycling 56km - 77km175
от 192
161
от 177
30
от 33
14.50
km/h
01:26:55
Start to 77km cycling131
от 192
122
от 177
25
от 33
-06:01:51
Cycling 77km - 105km110
от 182
102
от 168
21
от 31
13.28
km/h
02:06:31
Start to 105km cycling123
от 182
114
от 168
24
от 31
-08:08:23
Cycling 105km - 116km102
от 181
94
от 166
18
от 31
14.83
km/h
00:44:29
Cycling115
от 181
107
от 166
22
от 31
15.52
km/h
07:28:21
Start to T2 in121
от 181
112
от 166
23
от 31
-08:52:51
T2123
от 172
110
от 159
23
от 31
-00:06:53
Start to T2 out122
от 172
113
от 159
24
от 31
-08:59:44
Running 0km - 5km130
от 161
120
от 148
25
от 28
00:07:32
min/km
00:37:42
Start to 5km running119
от 161
110
от 148
23
от 28
-09:37:27
Running 5km - 9km101
от 163
90
от 150
21
от 29
00:05:50
min/km
00:23:23
Start to 9km running120
от 163
111
от 150
24
от 29
-10:00:50
Running 9km - 12.5km110
от 159
99
от 146
22
от 29
00:10:53
min/km
00:38:06
Start to 12.5km running118
от 159
109
от 146
23
от 29
-10:38:54
Running 12.5km - 16km84
от 160
77
от 147
14
от 29
00:11:01
min/km
00:38:33
Start to 17km running119
от 160
110
от 147
23
от 29
-11:17:30
Running 16km - 20km56
от 161
52
от 148
11
от 29
00:06:21
min/km
00:25:24
Running 20.2km - 21km57
от 161
51
от 148
8
от 29
00:04:22
min/km
00:03:30
Running95
от 161
86
от 148
16
от 29
00:08:09
min/km
02:43:08
Total120
от 161
111
от 148
23
от 29
-11:42:52


Certificate