Продължете към съдържанието

BIB: 140 
Борислав Господинов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming26
от 195
22
от 180
4
от 46
00:01:39
min/100m
00:49:48
T198
от 194
88
от 179
19
от 46
-00:05:59
Start to T1 out36
от 194
31
от 179
6
от 46
-00:55:47
Cycling 0km - 11km118
от 194
111
от 179
27
от 46
17.10
km/h
00:38:36
Start to 11km cycling55
от 194
50
от 179
11
от 46
-01:34:23
Cycling 11km - 28km83
от 192
81
от 177
18
от 46
16.62
km/h
01:01:22
Start to 28km cycling62
от 192
58
от 177
11
от 46
-02:35:47
Cycling 28km - 36km117
от 193
109
от 178
27
от 46
18.44
km/h
00:26:02
Start to 36km cycling70
от 193
66
от 178
13
от 46
-03:01:47
Cycling 36km - 56km72
от 193
71
от 178
16
от 46
19.41
km/h
01:01:48
Start to 56km cycling72
от 193
68
от 178
14
от 46
-04:03:35
Cycling 56km - 77km90
от 192
85
от 177
21
от 46
18.61
km/h
01:07:42
Start to 77km cycling74
от 192
70
от 177
15
от 46
-05:11:17
Cycling 77km - 105km104
от 182
97
от 168
25
от 43
13.47
km/h
02:04:44
Start to 105km cycling86
от 182
80
от 168
20
от 43
-07:16:02
Cycling 105km - 116km100
от 181
92
от 166
24
от 43
14.85
km/h
00:44:25
Cycling90
от 181
85
от 166
23
от 43
16.39
km/h
07:04:39
Start to T2 in85
от 181
80
от 166
20
от 43
-08:00:26
T2134
от 172
121
от 159
28
от 40
-00:07:34
Start to T2 out87
от 172
81
от 159
19
от 40
-08:08:00
Running 0km - 5km139
от 161
127
от 148
32
от 39
00:07:47
min/km
00:38:56
Start to 5km running82
от 161
76
от 148
20
от 39
-08:46:57
Running 5km - 9km142
от 163
130
от 150
32
от 39
00:06:32
min/km
00:26:09
Start to 9km running89
от 163
83
от 150
22
от 39
-09:13:06
Running 9km - 12.5km137
от 159
124
от 146
32
от 37
00:12:01
min/km
00:42:06
Start to 12.5km running95
от 159
88
от 146
24
от 37
-09:55:10
Running 12.5km - 16km143
от 160
130
от 147
32
от 37
00:13:15
min/km
00:46:23
Start to 17km running99
от 160
91
от 147
23
от 37
-10:41:36
Running 16km - 20km154
от 161
141
от 148
37
от 38
00:09:30
min/km
00:38:03
Running 20.2km - 21km140
от 161
127
от 148
34
от 38
00:05:50
min/km
00:04:40
Running149
от 161
136
от 148
34
от 38
00:09:34
min/km
03:11:37
Total102
от 161
94
от 148
24
от 38
-11:19:37


Certificate