Продължете към съдържанието

BIB: 126 
Вихър Бозаджиев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming50
от 195
45
от 180
10
от 34
00:01:46
min/100m
00:53:24
T1181
от 194
166
от 179
31
от 34
-00:11:01
Start to T1 out84
от 194
76
от 179
13
от 34
-01:04:25
Cycling 0km - 11km147
от 194
138
от 179
25
от 34
16.41
km/h
00:40:13
Start to 11km cycling102
от 194
94
от 179
18
от 34
-01:44:38
Cycling 11km - 28km162
от 192
152
от 177
26
от 32
12.97
km/h
01:18:39
Start to 28km cycling135
от 192
125
от 177
22
от 32
-03:03:19
Cycling 28km - 36km148
от 193
136
от 178
23
от 34
16.30
km/h
00:29:27
Start to 36km cycling136
от 193
126
от 178
25
от 34
-03:32:44
Cycling 36km - 56km141
от 193
132
от 178
28
от 33
15.92
km/h
01:15:23
Start to 56km cycling138
от 193
128
от 178
26
от 33
-04:48:07
Cycling 56km - 77km159
от 192
146
от 177
28
от 33
15.42
km/h
01:21:42
Start to 77km cycling145
от 192
135
от 177
27
от 33
-06:09:49
Cycling 77km - 105km166
от 182
154
от 168
29
от 31
11.05
km/h
02:31:58
Start to 105km cycling156
от 182
145
от 168
29
от 31
-08:41:48
Cycling 105km - 116km165
от 181
152
от 166
29
от 31
12.20
km/h
00:54:05
Cycling165
от 181
153
от 166
30
от 31
13.61
km/h
08:31:27
Start to T2 in158
от 181
147
от 166
29
от 31
-09:35:52
T2159
от 172
146
от 159
29
от 31
-00:11:22
Start to T2 out159
от 172
146
от 159
29
от 31
-09:47:14