Продължете към съдържанието

BIB: 129 
Catalin Ion Matei


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming83
от 195
75
от 180
16
от 31
00:01:56
min/100m
00:58:09
T130
от 194
24
от 179
7
от 30
-00:03:12
Start to T1 out65
от 194
57
от 179
11
от 30
-01:01:21
Cycling 0km - 11km16
от 194
16
от 179
4
от 30
21.94
km/h
00:30:05
Start to 11km cycling44
от 194
39
от 179
8
от 30
-01:31:26
Cycling 11km - 28km21
от 192
21
от 177
6
от 30
19.45
km/h
00:52:26
Start to 28km cycling31
от 192
29
от 177
5
от 30
-02:23:54
Cycling 28km - 36km35
от 193
35
от 178
10
от 30
23.36
km/h
00:20:33
Start to 36km cycling27
от 193
26
от 178
5
от 30
-02:44:25
Cycling 36km - 56km28
от 193
28
от 178
8
от 30
22.03
km/h
00:54:27
Start to 56km cycling25
от 193
24
от 178
7
от 30
-03:38:52
Cycling 56km - 77km39
от 192
38
от 177
10
от 30
21.37
km/h
00:58:58
Start to 77km cycling28
от 192
27
от 177
7
от 30
-04:37:50
Cycling 77km - 105km50
от 182
48
от 168
11
от 30
16.31
km/h
01:43:01
Start to 105km cycling33
от 182
32
от 168
10
от 30
-06:20:52
Cycling 105km - 116km30
от 181
29
от 166
8
от 28
17.37
km/h
00:37:59
Cycling33
от 181
32
от 166
9
от 28
19.47
km/h
05:57:29
Start to T2 in32
от 181
31
от 166
9
от 28
-06:58:50
T257
от 172
47
от 159
7
от 28
-00:03:43
Start to T2 out32
от 172
31
от 159
9
от 28
-07:02:33
Running 0km - 5km23
от 161
22
от 148
5
от 26
00:05:41
min/km
00:28:26
Start to 5km running28
от 161
27
от 148
8
от 26
-07:31:00
Running 5km - 9km25
от 163
24
от 150
5
от 26
00:04:46
min/km
00:19:06
Start to 9km running30
от 163
29
от 150
8
от 26
-07:50:06
Running 9km - 12.5km25
от 159
24
от 146
5
от 26
00:08:25
min/km
00:29:27
Start to 12.5km running31
от 159
30
от 146
8
от 26
-08:19:31
Running 12.5km - 16km34
от 160
32
от 147
6
от 26
00:09:36
min/km
00:33:37
Start to 17km running30
от 160
29
от 147
7
от 26
-08:53:11
Running 16km - 20km8
от 161
8
от 148
2
от 26
00:05:07
min/km
00:20:31
Running 20.2km - 21km5
от 161
5
от 148
2
от 26
00:03:32
min/km
00:02:49
Running21
от 161
20
от 148
4
от 26
00:06:33
min/km
02:11:07
Total27
от 161
27
от 148
6
от 26
-09:13:40


Certificate