Продължете към съдържанието

BIB: 130 
Диан Киров


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming104
от 195
96
от 180
24
от 46
00:02:00
min/100m
01:00:14
T1108
от 194
97
от 179
20
от 46
-00:06:14
Start to T1 out95
от 194
87
от 179
20
от 46
-01:06:28
Cycling 0km - 11km90
от 194
84
от 179
17
от 46
18.15
km/h
00:36:21
Start to 11km cycling94
от 194
86
от 179
20
от 46
-01:42:49
Cycling 11km - 28km94
от 192
89
от 177
20
от 46
15.93
km/h
01:04:01
Start to 28km cycling95
от 192
88
от 177
21
от 46
-02:46:52
Cycling 28km - 36km84
от 193
79
от 178
19
от 46
20.12
km/h
00:23:51
Start to 36km cycling92
от 193
85
от 178
19
от 46
-03:10:41
Cycling 36km - 56km154
от 193
144
от 178
36
от 46
15.50
km/h
01:17:25
Start to 56km cycling106
от 193
99
от 178
24
от 46
-04:28:06
Cycling 56km - 77km179
от 192
165
от 177
43
от 46
13.94
km/h
01:30:24
Start to 77km cycling129
от 192
120
от 177
31
от 46
-05:58:30