Продължете към съдържанието

BIB: 131 
Стоян Ковачев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming175
от 195
162
от 180
26
от 27
00:02:38
min/100m
01:19:19
T1179
от 194
164
от 179
26
от 27
-00:10:48
Start to T1 out181
от 194
168
от 179
26
от 27
-01:30:07
Cycling 0km - 11km166
от 194
155
от 179
25
от 27
15.84
km/h
00:41:40
Start to 11km cycling181
от 194
168
от 179
27
от 27
-02:11:47
Cycling 11km - 28km183
от 192
169
от 177
25
от 27
11.54
km/h
01:28:21
Start to 28km cycling181
от 192
167
от 177
26
от 27
-03:40:10
Cycling 28km - 36km172
от 193
158
от 178
24
от 26
14.55
km/h
00:32:59
Start to 36km cycling181
от 193
167
от 178
25
от 26
-04:13:07
Cycling 36km - 56km163
от 193
153
от 178
25
от 27
14.68
km/h
01:21:43
Start to 56km cycling181
от 193
168
от 178
26
от 27
-05:34:50
Cycling 56km - 77km145
от 192
133
от 177
21
от 27
16.28
km/h
01:17:23
Start to 77km cycling177
от 192
164
от 177
26
от 27
-06:52:13
Cycling 77km - 105km149
от 182
138
от 168
24
от 26
12.01
km/h
02:19:53
Start to 105km cycling171
от 182
158
от 168
26
от 26
-09:12:07
Cycling 105km - 116km107
от 181
98
от 166
18
от 26
14.65
km/h
00:45:03
Cycling160
от 181
149
от 166
26
от 26
13.73
km/h
08:27:02
Start to T2 in169
от 181
156
от 166
26
от 26
-09:57:09
T243
от 172
35
от 159
6
от 27
-00:03:21
Start to T2 out168
от 172
155
от 159
26
от 27
-10:00:30
Running 0km - 5km147
от 161
135
от 148
18
от 23
00:08:14
min/km
00:41:10
Start to 5km running161
от 161
148
от 148
23
от 23
-10:41:41
Running 5km - 9km156
от 163
143
от 150
21
от 24
00:07:20
min/km
00:29:22
Start to 9km running163
от 163
150
от 150
24
от 24
-11:11:03