Продължете към съдържанието

BIB: 132 
Николай Георгиев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming64
от 195
59
от 180
12
от 34
00:01:50
min/100m
00:55:13
T1155
от 194
140
от 179
27
от 34
-00:08:24
Start to T1 out76
от 194
68
от 179
12
от 34
-01:03:37
Cycling 0km - 11km117
от 194
110
от 179
22
от 34
17.15
km/h
00:38:29
Start to 11km cycling90
от 194
82
от 179
16
от 34
-01:42:06
Cycling 11km - 28km186
от 192
172
от 177
30
от 32
11.22
km/h
01:30:56
Start to 28km cycling160
от 192
149
от 177
26
от 32
-03:13:04
Cycling 28km - 36km163
от 193
150
от 178
28
от 34
15.40
km/h
00:31:09
Start to 36km cycling158
от 193
146
от 178
28
от 34
-03:44:11
Cycling 36km - 56km145
от 193
136
от 178
29
от 33
15.74
km/h
01:16:13
Start to 56km cycling154
от 193
144
от 178
28
от 33
-05:00:24
Cycling 56km - 77km105
от 192
98
от 177
20
от 33
17.71
km/h
01:11:07
Start to 77km cycling148
от 192
138
от 177
28
от 33
-06:11:31
Cycling 77km - 105km120
от 182
110
от 168
23
от 31
12.85
km/h
02:10:41
Start to 105km cycling139
от 182
130
от 168
28
от 31
-08:22:13
Cycling 105km - 116km132
от 181
120
от 166
25
от 31
14.02
km/h
00:47:05
Cycling147
от 181
137
от 166
28
от 31
14.33
km/h
08:05:40
Start to T2 in137
от 181
128
от 166
27
от 31
-09:09:17
T2114
от 172
101
от 159
20
от 31
-00:06:10
Start to T2 out134
от 172
125
от 159
26
от 31
-09:15:27
Running 0km - 5km133
от 161
123
от 148
26
от 28
00:07:34
min/km
00:37:54
Start to 5km running130
от 161
121
от 148
26
от 28
-09:53:22
Running 5km - 9km137
от 163
125
от 150
26
от 29
00:06:29
min/km
00:25:56
Start to 9km running136
от 163
127
от 150
28
от 29
-10:19:18
Running 9km - 12.5km105
от 159
94
от 146
19
от 29
00:10:50
min/km
00:37:55
Start to 12.5km running132
от 159
123
от 146
27
от 29
-10:57:11
Running 12.5km - 16km129
от 160
117
от 147
23
от 29
00:12:21
min/km
00:43:14
Start to 17km running133
от 160
124
от 147
27
от 29
-11:40:28
Running 16km - 20km42
от 161
39
от 148
7
от 29
00:06:08
min/km
00:24:34
Running 20.2km - 21km19
от 161
18
от 148
3
от 29
00:03:49
min/km
00:03:03
Running110
от 161
100
от 148
21
от 29
00:08:28
min/km
02:49:33
Total129
от 161
120
от 148
26
от 29
-12:05:00


Certificate