Продължете към съдържанието

BIB: 133 
Недко Станев


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming187
от 195
173
от 180
18
от 18
00:02:52
min/100m
01:26:15
T1173
от 194
158
от 179
17
от 18
-00:09:49
Start to T1 out189
от 194
174
от 179
18
от 18
-01:36:04
Cycling 0km - 11km121
от 194
114
от 179
11
от 18
17.04
km/h
00:38:44
Start to 11km cycling182
от 194
169
от 179
18
от 18
-02:14:48
Cycling 11km - 28km151
от 192
142
от 177
17
от 18
13.67
km/h
01:14:36
Start to 28km cycling173
от 192
160
от 177
18
от 18
-03:29:26
Cycling 28km - 36km165
от 193
152
от 178
17
от 18
15.27
km/h
00:31:26
Start to 36km cycling176
от 193
163
от 178
18
от 18
-04:00:50
Cycling 36km - 56km136
от 193
127
от 178
13
от 18
16.20
km/h
01:14:05
Start to 56km cycling171
от 193
158
от 178
17
от 18
-05:14:55
Cycling 56km - 77km76
от 192
73
от 177
8
от 18
19.39
km/h
01:04:59
Start to 77km cycling157
от 192
146
от 177
16
от 18
-06:19:54
Cycling 77km - 105km79
от 182
74
от 168
7
от 17
14.58
km/h
01:55:14
Start to 105km cycling132
от 182
123
от 168
13
от 17
-08:15:09
Cycling 105km - 116km101
от 181
93
от 166
10
от 18
14.84
km/h
00:44:29
Cycling108
от 181
101
от 166
11
от 18
15.69
km/h
07:23:33
Start to T2 in126
от 181
117
от 166
14
от 18
-08:59:37
T298
от 172
85
от 159
10
от 16
-00:05:35
Start to T2 out125
от 172
116
от 159
13
от 16
-09:05:12
Running 0km - 5km154
от 161
141
от 148
15
от 15
00:08:25
min/km
00:42:07
Start to 5km running122
от 161
113
от 148
14
от 15
-09:47:20
Running 5km - 9km135
от 163
124
от 150
12
от 15
00:06:25
min/km
00:25:41
Start to 9km running128
от 163
119
от 150
14
от 15
-10:13:01
Running 9km - 12.5km147
от 159
134
от 146
14
от 14
00:12:46
min/km
00:44:41
Start to 12.5km running133
от 159
124
от 146
13
от 14
-10:57:40
Running 12.5km - 16km137
от 160
124
от 147
13
от 15
00:12:43
min/km
00:44:32
Start to 17km running134
от 160
125
от 147
14
от 15
-11:42:15
Running 16km - 20km133
от 161
120
от 148
13
от 15
00:08:06
min/km
00:32:27
Running 20.2km - 21km134
от 161
121
от 148
13
от 15
00:05:36
min/km
00:04:29
Running148
от 161
135
от 148
15
от 15
00:09:28
min/km
03:09:28
Total139
от 161
129
от 148
14
от 15
-12:14:40


Certificate