Продължете към съдържанието

BIB: 162 
Павел Ковачев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming29
от 195
25
от 180
5
от 34
00:01:40
min/100m
00:50:17
T177
от 194
67
от 179
11
от 34
-00:04:54
Start to T1 out34
от 194
29
от 179
6
от 34
-00:55:11
Cycling 0km - 11km52
от 194
51
от 179
11
от 34
19.59
km/h
00:33:41
Start to 11km cycling38
от 194
34
от 179
7
от 34
-01:28:52
Cycling 11km - 28km47
от 192
46
от 177
7
от 32
17.99
km/h
00:56:42
Start to 28km cycling37
от 192
35
от 177
6
от 32
-02:25:36
Cycling 28km - 36km55
от 193
54
от 178
9
от 34
21.94
km/h
00:21:52
Start to 36km cycling36
от 193
34
от 178
6
от 34
-02:47:26
Cycling 36km - 56km49
от 193
48
от 178
7
от 33
20.85
km/h
00:57:33
Start to 56km cycling42
от 193
41
от 178
8
от 33
-03:44:59
Cycling 56km - 77km42
от 192
41
от 177
5
от 33
20.97
km/h
01:00:04
Start to 77km cycling41
от 192
40
от 177
7
от 33
-04:45:03
Cycling 77km - 105km46
от 182
44
от 168
9
от 31
16.45
km/h
01:42:06
Start to 105km cycling40
от 182
39
от 168
7
от 31
-06:27:10
Cycling 105km - 116km86
от 181
81
от 166
16
от 31
15.32
km/h
00:43:05
Cycling45
от 181
44
от 166
8
от 31
18.56
km/h
06:15:03
Start to T2 in40
от 181
39
от 166
7
от 31
-07:10:14
T267
от 172
56
от 159
10
от 31
-00:04:15
Start to T2 out40
от 172
39
от 159
7
от 31
-07:14:29
Running 0km - 5km46
от 161
45
от 148
12
от 28
00:06:03
min/km
00:30:19
Start to 5km running37
от 161
36
от 148
7
от 28
-07:44:49
Running 5km - 9km78
от 163
72
от 150
16
от 29
00:05:35
min/km
00:22:20
Start to 9km running41
от 163
40
от 150
8
от 29
-08:07:09
Running 9km - 12.5km77
от 159
69
от 146
13
от 29
00:09:50
min/km
00:34:27
Start to 12.5km running41
от 159
40
от 146
8
от 29
-08:41:34
Running 12.5km - 16km67
от 160
62
от 147
12
от 29
00:10:28
min/km
00:36:40
Start to 17km running42
от 160
40
от 147
8
от 29
-09:18:17
Running 16km - 20km50
от 161
46
от 148
9
от 29
00:06:18
min/km
00:25:12
Running 20.2km - 21km83
от 161
77
от 148
15
от 29
00:04:42
min/km
00:03:46
Running59
от 161
55
от 148
11
от 29
00:07:26
min/km
02:28:58
Total42
от 161
40
от 148
8
от 29
-09:43:27


Certificate