Продължете към съдържанието

BIB: 169 
Милко Милчев


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming43
от 195
38
от 180
3
от 18
00:01:45
min/100m
00:52:32
T145
от 194
36
от 179
3
от 18
-00:04:04
Start to T1 out41
от 194
36
от 179
3
от 18
-00:56:36
Cycling 0km - 11km139
от 194
130
от 179
16
от 18
16.71
km/h
00:39:29
Start to 11km cycling61
от 194
55
от 179
5
от 18
-01:36:05
Cycling 11km - 28km121
от 192
114
от 177
10
от 18
14.77
km/h
01:09:04
Start to 28km cycling89
от 192
82
от 177
7
от 18
-02:45:11
Cycling 28km - 36km113
от 193
105
от 178
12
от 18
18.56
km/h
00:25:51
Start to 36km cycling94
от 193
87
от 178
7
от 18
-03:11:00
Cycling 36km - 56km125
от 193
116
от 178
11
от 18
16.54
km/h
01:12:32
Start to 56km cycling104
от 193
97
от 178
9
от 18
-04:23:32
Cycling 56km - 77km106
от 192
99
от 177
13
от 18
17.71
km/h
01:11:09
Start to 77km cycling101
от 192
94
от 177
9
от 18
-05:34:41
Cycling 77km - 105km91
от 182
85
от 168
9
от 17
13.94
km/h
02:00:29
Start to 105km cycling98
от 182
91
от 168
7
от 17
-07:35:11
Cycling 105km - 116km82
от 181
77
от 166
9
от 18
15.53
km/h
00:42:29
Cycling104
от 181
97
от 166
10
от 18
15.78
km/h
07:21:03
Start to T2 in98
от 181
91
от 166
8
от 18
-08:17:39
T251
от 172
42
от 159
4
от 16
-00:03:33
Start to T2 out98
от 172
91
от 159
8
от 16
-08:21:12
Running 0km - 5km79
от 161
73
от 148
8
от 15
00:06:24
min/km
00:32:04
Start to 5km running93
от 161
86
от 148
8
от 15
-08:53:17
Running 5km - 9km94
от 163
85
от 150
8
от 15
00:05:46
min/km
00:23:07
Start to 9km running95
от 163
88
от 150
8
от 15
-09:16:24
Running 9km - 12.5km32
от 159
31
от 146
3
от 14
00:08:40
min/km
00:30:22
Start to 12.5km running85
от 159
79
от 146
7
от 14
-09:46:44
Running 12.5km - 16km52
от 160
48
от 147
4
от 15
00:10:15
min/km
00:35:52
Start to 17km running80
от 160
74
от 147
9
от 15
-10:22:39
Running 16km - 20km67
от 161
63
от 148
4
от 15
00:06:30
min/km
00:26:03
Running 20.2km - 21km35
от 161
32
от 148
2
от 15
00:04:01
min/km
00:03:13
Running56
от 161
52
от 148
5
от 15
00:07:22
min/km
02:27:28
Total76
от 161
70
от 148
8
от 15
-10:48:40


Certificate