Продължете към съдържанието

BIB: 135 
Спас Георгиев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming169
от 195
156
от 180
42
от 46
00:02:28
min/100m
01:14:25
T1157
от 194
142
от 179
34
от 46
-00:08:32
Start to T1 out170
от 194
157
от 179
43
от 46
-01:22:57
Cycling 0km - 11km172
от 194
161
от 179
41
от 46
15.40
km/h
00:42:50
Start to 11km cycling174
от 194
161
от 179
43
от 46
-02:05:47
Cycling 11km - 28km144
от 192
135
от 177
35
от 46
14.06
km/h
01:12:33
Start to 28km cycling166
от 192
154
от 177
40
от 46
-03:18:22
Cycling 28km - 36km100
от 193
95
от 178
22
от 46
19.10
km/h
00:25:07
Start to 36km cycling156
от 193
144
от 178
39
от 46
-03:43:27
Cycling 36km - 56km132
от 193
123
от 178
30
от 46
16.32
km/h
01:13:31
Start to 56km cycling149
от 193
139
от 178
34
от 46
-04:56:58
Cycling 56km - 77km116
от 192
108
от 177
24
от 46
17.28
km/h
01:12:54
Start to 77km cycling146
от 192
136
от 177
34
от 46
-06:09:52
Cycling 77km - 105km111
от 182
103
от 168
27
от 43
13.22
km/h
02:07:06
Start to 105km cycling137
от 182
128
от 168
31
от 43
-08:16:59
Cycling 105km - 116km158
от 181
145
от 166
36
от 43
12.92
km/h
00:51:06
Cycling121
от 181
112
от 166
28
от 43
14.96
km/h
07:45:07
Start to T2 in135
от 181
126
от 166
30
от 43
-09:08:04
T2151
от 172
138
от 159
37
от 40
-00:09:16
Start to T2 out136
от 172
126
от 159
30
от 40
-09:17:20
Running 0km - 5km155
от 161
142
от 148
35
от 39
00:08:29
min/km
00:42:25
Start to 5km running139
от 161
129
от 148
31
от 39
-09:59:46
Running 5km - 9km131
от 163
120
от 150
29
от 39
00:06:23
min/km
00:25:33
Start to 9km running141
от 163
131
от 150
30
от 39
-10:25:19
Running 9km - 12.5km141
от 159
128
от 146
33
от 37
00:12:31
min/km
00:43:48
Start to 12.5km running141
от 159
131
от 146
30
от 37
-11:09:05
Running 12.5km - 16km140
от 160
127
от 147
31
от 37
00:13:09
min/km
00:46:01
Start to 17km running148
от 160
136
от 147
31
от 37
-11:55:09
Running 16km - 20km150
от 161
137
от 148
35
от 38
00:09:00
min/km
00:36:02
Running 20.2km - 21km154
от 161
141
от 148
37
от 38
00:06:33
min/km
00:05:14
Running153
от 161
140
от 148
37
от 38
00:09:41
min/km
03:13:49
Total151
от 161
139
от 148
34
от 38
-12:31:09


Certificate