Продължете към съдържанието

BIB: 136 
Иван Иванов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming70
от 195
64
от 180
14
от 46
00:01:52
min/100m
00:56:10
T1182
от 194
167
от 179
44
от 46
-00:11:16
Start to T1 out102
от 194
93
от 179
21
от 46
-01:07:26
Cycling 0km - 11km152
от 194
143
от 179
35
от 46
16.33
km/h
00:40:25
Start to 11km cycling118
от 194
109
от 179
25
от 46
-01:47:51
Cycling 11km - 28km111
от 192
104
от 177
26
от 46
15.17
km/h
01:07:14
Start to 28km cycling114
от 192
106
от 177
26
от 46
-02:55:07
Cycling 28km - 36km167
от 193
154
от 178
40
от 46
15.12
km/h
00:31:45
Start to 36km cycling123
от 193
114
от 178
30
от 46
-03:26:50
Cycling 36km - 56km107
от 193
101
от 178
26
от 46
17.25
km/h
01:09:33
Start to 56km cycling120
от 193
112
от 178
29
от 46
-04:36:23
Cycling 56km - 77km148
от 192
136
от 177
32
от 46
16.07
km/h
01:18:23
Start to 77km cycling126
от 192
117
от 177
30
от 46
-05:54:46
Cycling 77km - 105km145
от 182
134
от 168
32
от 43
12.09
km/h
02:19:00
Start to 105km cycling129
от 182
120
от 168
29
от 43
-08:13:47
Cycling 105km - 116km136
от 181
124
от 166
31
от 43
13.79
km/h
00:47:51
Cycling135
от 181
126
от 166
29
от 43
14.68
km/h
07:54:11
Start to T2 in129
от 181
120
от 166
28
от 43
-09:01:37
T2146
от 172
133
от 159
33
от 40
-00:08:55
Start to T2 out130
от 172
121
от 159
27
от 40
-09:10:32
Running 0km - 5km129
от 161
119
от 148
29
от 39
00:07:27
min/km
00:37:17
Start to 5km running123
от 161
114
от 148
27
от 39
-09:47:50
Running 5km - 9km108
от 163
97
от 150
23
от 39
00:05:57
min/km
00:23:51
Start to 9km running125
от 163
116
от 150
27
от 39
-10:11:41
Running 9km - 12.5km113
от 159
101
от 146
26
от 37
00:10:58
min/km
00:38:24
Start to 12.5km running124
от 159
115
от 146
27
от 37
-10:50:03
Running 12.5km - 16km78
от 160
72
от 147
17
от 37
00:10:52
min/km
00:38:05
Start to 17km running124
от 160
115
от 147
27
от 37
-11:28:11
Running 16km - 20km79
от 161
74
от 148
17
от 38
00:06:42
min/km
00:26:50
Running 20.2km - 21km14
от 161
14
от 148
3
от 38
00:03:48
min/km
00:03:02
Running99
от 161
90
от 148
22
от 38
00:08:13
min/km
02:44:27
Total125
от 161
116
от 148
28
от 38
-11:54:59


Certificate