Продължете към съдържанието

BIB: 138 
DIMITAR DIMITROV


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming150
от 195
137
от 179
20
от 27
00:02:15
min/100m
01:07:36
T1137
от 194
122
от 178
22
от 27
-00:07:26
Start to T1 out146
от 194
133
от 178
20
от 27
-01:15:02
Cycling 0km - 11km48
от 194
47
от 178
11
от 27
19.73
km/h
00:33:26
Start to 11km cycling121
от 194
111
от 178
18
от 27
-01:48:28
Cycling 11km - 28km33
от 192
32
от 176
9
от 27
18.80
km/h
00:54:15
Start to 28km cycling81
от 192
74
от 176
14
от 27
-02:42:45
Cycling 28km - 36km38
от 193
38
от 177
9
от 26
23.26
km/h
00:20:38
Start to 36km cycling76
от 193
70
от 177
13
от 26
-03:03:21
Cycling 36km - 56km29
от 193
29
от 177
6
от 27
22.00
km/h
00:54:32
Start to 56km cycling59
от 193
56
от 177
12
от 27
-03:57:53
Cycling 56km - 77km33
от 192
33
от 176
8
от 27
21.93
km/h
00:57:28
Start to 77km cycling49
от 192
48
от 176
11
от 27
-04:55:21
Cycling 77km - 105km37
от 182
36
от 167
8
от 26
16.77
km/h
01:40:10
Start to 105km cycling48
от 182
47
от 167
11
от 26
-06:35:32
Cycling 105km - 116km31
от 181
30
от 165
4
от 26
17.36
km/h
00:38:00
Cycling35
от 181
34
от 165
8
от 26
19.41
km/h
05:58:29
Start to T2 in45
от 181
44
от 165
11
от 26
-07:13:31
T2109
от 172
95
от 158
19
от 27
-00:05:52
Start to T2 out47
от 172
46
от 158
11
от 27
-07:19:23
Running 0km - 5km83
от 161
75
от 147
10
от 23
00:06:28
min/km
00:32:23
Start to 5km running44
от 161
43
от 147
9
от 23
-07:51:47
Running 5km - 9km113
от 163
101
от 149
15
от 24
00:06:01
min/km
00:24:05
Start to 9km running47
от 163
45
от 149
10
от 24
-08:15:52
Running 9km - 12.5km54
от 159
49
от 145
8
от 23
00:09:16
min/km
00:32:26
Start to 12.5km running47
от 159
45
от 145
9
от 23
-08:48:16
Running 12.5km - 16km65
от 160
60
от 146
11
от 23
00:10:27
min/km
00:36:36
Start to 17km running47
от 160
45
от 146
9
от 23
-09:24:55
Running 16km - 20km43
от 161
40
от 147
7
от 23
00:06:08
min/km
00:24:35
Running 20.2km - 21km18
от 161
17
от 147
2
от 23
00:03:49
min/km
00:03:03
Running64
от 161
59
от 147
7
от 23
00:07:30
min/km
02:30:05
Total45
от 161
43
от 147
8
от 23
-09:49:28


Certificate