Продължете към съдържанието

BIB: 149 
Liri Herrera


Сплит Общо Жена F 35-39 Темпо Време
Swimming78
от 195
7
от 15
2
от 3
00:01:54
min/100m
00:57:19
T120
от 194
6
от 15
2
от 3
-00:02:46
Start to T1 out57
от 194
7
от 15
2
от 3
-01:00:05
Cycling 0km - 11km92
от 194
7
от 15
2
от 3
18.06
km/h
00:36:32
Start to 11km cycling65
от 194
7
от 15
2
от 3
-01:36:37
Cycling 11km - 28km87
от 192
4
от 15
1
от 3
16.30
km/h
01:02:35
Start to 28km cycling72
от 192
6
от 15
2
от 3
-02:39:14
Cycling 28km - 36km119
от 193
10
от 15
2
от 3
18.32
km/h
00:26:11
Start to 36km cycling80
от 193
7
от 15
2
от 3
-03:05:23
Cycling 36km - 56km95
от 193
6
от 15
2
от 3
17.77
km/h
01:07:31
Start to 56km cycling87
от 193
7
от 15
2
от 3
-04:12:54
Cycling 56km - 77km118
от 192
9
от 15
2
от 3
17.24
km/h
01:13:05
Start to 77km cycling92
от 192
7
от 15
2
от 3
-05:25:59
Cycling 77km - 105km113
от 182
9
от 14
2
от 2
13.14
km/h
02:07:53
Start to 105km cycling96
от 182
7
от 14
2
от 2
-07:33:53
Cycling 105km - 116km41
от 181
4
от 15
1
от 3
16.94
km/h
00:38:58
Cycling99
от 181
6
от 15
2
от 3
16.08
km/h
07:12:45
Start to T2 in95
от 181
7
от 15
2
от 3
-08:12:50
T260
от 172
11
от 13
2
от 2
-00:03:51
Start to T2 out91
от 172
7
от 13
2
от 2
-08:16:41
Running 0km - 5km89
от 161
8
от 13
2
от 2
00:06:33
min/km
00:32:47
Start to 5km running87
от 161
7
от 13
2
от 2
-08:49:29
Running 5km - 9km136
от 163
12
от 13
2
от 2
00:06:28
min/km
00:25:55
Start to 9km running92
от 163
7
от 13
2
от 2
-09:15:24
Running 9km - 12.5km118
от 159
13
от 13
2
от 2
00:11:09
min/km
00:39:02
Start to 12.5km running93
от 159
7
от 13
2
от 2
-09:54:24
Running 12.5km - 16km111
от 160
12
от 13
2
от 2
00:12:00
min/km
00:42:03
Start to 17km running92
от 160
7
от 13
2
от 2
-10:36:30
Running 16km - 20km119
от 161
11
от 13
2
от 2
00:07:43
min/km
00:30:55
Running 20.2km - 21km108
от 161
9
от 13
2
от 2
00:05:07
min/km
00:04:05
Running116
от 161
11
от 13
2
от 2
00:08:32
min/km
02:50:42
Total93
от 161
8
от 13
2
от 2
-11:07:23


Certificate