Продължете към съдържанието

BIB: 139 
Станимир Статев


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming120
от 195
112
от 180
22
от 31
00:02:06
min/100m
01:03:06
T172
от 194
62
от 179
15
от 30
-00:04:40
Start to T1 out107
от 194
97
от 179
20
от 30
-01:07:46
Cycling 0km - 11km26
от 194
26
от 179
8
от 30
20.93
km/h
00:31:31
Start to 11km cycling74
от 194
66
от 179
15
от 30
-01:39:17
Cycling 11km - 28km22
от 192
22
от 177
7
от 30
19.42
km/h
00:52:31
Start to 28km cycling52
от 192
49
от 177
11
от 30
-02:31:50
Cycling 28km - 36km25
от 193
25
от 178
8
от 30
23.95
km/h
00:20:02
Start to 36km cycling47
от 193
45
от 178
10
от 30
-02:51:50
Cycling 36km - 56km22
от 193
22
от 178
6
от 30
22.66
km/h
00:52:57
Start to 56km cycling41
от 193
40
от 178
10
от 30
-03:44:47
Cycling 56km - 77km20
от 192
20
от 177
6
от 30
23.09
km/h
00:54:34
Start to 77km cycling33
от 192
32
от 177
9
от 30
-04:39:21
Cycling 77km - 105km14
от 182
14
от 168
6
от 30
18.86
km/h
01:29:03
Start to 105km cycling24
от 182
23
от 168
8
от 30
-06:08:25
Cycling 105km - 116km11
от 181
11
от 166
2
от 28
18.93
km/h
00:34:52
Cycling17
от 181
17
от 166
6
от 28
20.74
km/h
05:35:30
Start to T2 in22
от 181
21
от 166
6
от 28
-06:43:16
T289
от 172
76
от 159
11
от 28
-00:05:17
Start to T2 out22
от 172
21
от 159
6
от 28
-06:48:33
Running 0km - 5km80
от 161
74
от 148
14
от 26
00:06:25
min/km
00:32:05
Start to 5km running24
от 161
23
от 148
6
от 26
-07:20:39
Running 5km - 9km66
от 163
61
от 150
13
от 26
00:05:26
min/km
00:21:45
Start to 9km running27
от 163
26
от 150
6
от 26
-07:42:24
Running 9km - 12.5km67
от 159
62
от 146
14
от 26
00:09:32
min/km
00:33:22
Start to 12.5km running28
от 159
27
от 146
6
от 26
-08:15:44
Running 12.5km - 16km60
от 160
56
от 147
11
от 26
00:10:24
min/km
00:36:24
Start to 17km running29
от 160
28
от 147
6
от 26
-08:52:11
Running 16km - 20km30
от 161
29
от 148
5
от 26
00:05:55
min/km
00:23:40
Running 20.2km - 21km44
от 161
40
от 148
7
от 26
00:04:13
min/km
00:03:22
Running55
от 161
51
от 148
10
от 26
00:07:21
min/km
02:27:16
Total30
от 161
29
от 148
7
от 26
-09:15:49


Certificate