Продължете към съдържанието

BIB: 142 
Костадин Николов


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming135
от 195
125
от 180
26
от 31
00:02:10
min/100m
01:05:00
T121
от 194
15
от 179
5
от 30
-00:02:46
Start to T1 out106
от 194
96
от 179
19
от 30
-01:07:46
Cycling 0km - 11km97
от 194
90
от 179
18
от 30
17.90
km/h
00:36:52
Start to 11km cycling101
от 194
93
от 179
20
от 30
-01:44:38
Cycling 11km - 28km5
от 192
5
от 177
2
от 30
21.64
km/h
00:47:07
Start to 28km cycling51
от 192
48
от 177
10
от 30
-02:31:47
Cycling 28km - 36km9
от 193
9
от 178
3
от 30
25.77
km/h
00:18:37
Start to 36km cycling44
от 193
42
от 178
9
от 30
-02:50:22
Cycling 36km - 56km3
от 193
3
от 178
1
от 30
25.99
km/h
00:46:10
Start to 56km cycling23
от 193
22
от 178
5
от 30
-03:36:32
Cycling 56km - 77km18
от 192
18
от 177
5
от 30
23.16
km/h
00:54:24
Start to 77km cycling17
от 192
16
от 177
4
от 30
-04:30:56
Cycling 77km - 105km12
от 182
12
от 168
4
от 30
19.10
km/h
01:27:56
Start to 105km cycling15
от 182
15
от 168
5
от 30
-05:58:53
Cycling 105km - 116km10
от 181
10
от 166
1
от 28
19.18
km/h
00:34:24
Cycling9
от 181
9
от 166
3
от 28
21.38
km/h
05:25:30
Start to T2 in15
от 181
15
от 166
4
от 28
-06:33:16
T2106
от 172
93
от 159
15
от 28
-00:05:46
Start to T2 out15
от 172
15
от 159
5
от 28
-06:39:02
Running 0km - 5km20
от 161
19
от 148
4
от 26
00:05:38
min/km
00:28:13
Start to 5km running14
от 161
14
от 148
5
от 26
-07:07:16
Running 5km - 9km12
от 163
11
от 150
3
от 26
00:04:29
min/km
00:17:58
Start to 9km running15
от 163
15
от 150
5
от 26
-07:25:14
Running 9km - 12.5km19
от 159
18
от 146
3
от 26
00:08:08
min/km
00:28:28
Start to 12.5km running17
от 159
17
от 146
5
от 26
-07:53:40
Running 12.5km - 16km32
от 160
30
от 147
5
от 26
00:09:30
min/km
00:33:17
Start to 17km running17
от 160
17
от 147
5
от 26
-08:27:00
Running 16km - 20km46
от 161
43
от 148
9
от 26
00:06:10
min/km
00:24:43
Running 20.2km - 21km42
от 161
38
от 148
6
от 26
00:04:09
min/km
00:03:19
Running25
от 161
24
от 148
5
от 26
00:06:37
min/km
02:12:39
Total15
от 161
15
от 148
5
от 26
-08:51:41


Certificate