Продължете към съдържанието

BIB: 167 
Иван Станев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming182
от 195
169
от 180
46
от 46
00:02:42
min/100m
01:21:07
T1165
от 194
150
от 179
36
от 46
-00:08:58
Start to T1 out180
от 194
167
от 179
46
от 46
-01:30:05
Cycling 0km - 11km180
от 194
167
от 179
42
от 46
14.75
km/h
00:44:44
Start to 11km cycling184
от 194
171
от 179
46
от 46
-02:14:49
Cycling 11km - 28km174
от 192
160
от 177
42
от 46
12.30
km/h
01:22:57
Start to 28km cycling179
от 192
165
от 177
45
от 46
-03:37:48
Cycling 28km - 36km180
от 193
165
от 178
43
от 46
12.97
km/h
00:37:00
Start to 36km cycling185
от 193
171
от 178
46
от 46
-04:14:46
Cycling 36km - 56km164
от 193
154
от 178
38
от 46
14.61
km/h
01:22:07
Start to 56km cycling187
от 193
173
от 178
46
от 46
-05:36:53
Cycling 56km - 77km186
от 192
171
от 177
46
от 46
12.97
km/h
01:37:10
Start to 77km cycling186
от 192
172
от 177
46
от 46
-07:14:03