Продължете към съдържанието

BIB: 145 
Ivana Zehova


Сплит Общо Жена F 18-29 Темпо Време
Swimming185
от 195
14
от 15
4
от 4
00:02:50
min/100m
01:25:23
T1129
от 194
13
от 15
4
от 4
-00:07:08
Start to T1 out183
от 194
14
от 15
4
от 4
-01:32:31
Cycling 0km - 11km177
от 194
13
от 15
4
от 4
14.90
km/h
00:44:17
Start to 11km cycling186
от 194
14
от 15
4
от 4
-02:16:48
Cycling 11km - 28km152
от 192
10
от 15
2
от 4
13.56
km/h
01:15:12
Start to 28km cycling174
от 192
14
от 15
4
от 4
-03:32:02
Cycling 28km - 36km118
от 193
9
от 15
3
от 4
18.42
km/h
00:26:03
Start to 36km cycling172
от 193
13
от 15
4
от 4
-03:58:03
Cycling 36km - 56km115
от 193
8
от 15
1
от 4
16.96
km/h
01:10:45
Start to 56km cycling164
от 193
12
от 15
3
от 4
-05:08:48
Cycling 56km - 77km141
от 192
12
от 15
3
от 4
16.36
km/h
01:17:01
Start to 77km cycling166
от 192
13
от 15
4
от 4
-06:25:49
Cycling 77km - 105km132
от 182
11
от 14
2
от 4
12.42
km/h
02:15:15
Start to 105km cycling154
от 182
11
от 14
2
от 4
-08:41:05
Cycling 105km - 116km153
от 181
13
от 15
3
от 4
13.20
km/h
00:49:59
Cycling138
от 181
10
от 15
2
от 4
14.54
km/h
07:58:32
Start to T2 in153
от 181
11
от 15
2
от 4
-09:31:03
T286
от 172
13
от 13
4
от 4
-00:05:07
Start to T2 out152
от 172
11
от 13
2
от 4
-09:36:10
Running 0km - 5km112
от 161
9
от 13
3
от 4
00:07:05
min/km
00:35:26
Start to 5km running146
от 161
11
от 13
2
от 4
-10:11:37
Running 5km - 9km98
от 163
10
от 13
4
от 4
00:05:48
min/km
00:23:15
Start to 9km running147
от 163
11
от 13
2
от 4
-10:34:52
Running 9km - 12.5km97
от 159
11
от 13
4
от 4
00:10:35
min/km
00:37:05
Start to 12.5km running145
от 159
12
от 13
3
от 4
-11:11:55
Running 12.5km - 16km66
от 160
5
от 13
1
от 4
00:10:28
min/km
00:36:38
Start to 17km running141
от 160
11
от 13
2
от 4
-11:48:36
Running 16km - 20km90
от 161
7
от 13
2
от 4
00:06:59
min/km
00:27:56
Running 20.2km - 21km110
от 161
10
от 13
3
от 4
00:05:09
min/km
00:04:07
Running90
от 161
8
от 13
3
от 4
00:08:01
min/km
02:40:20
Total143
от 161
11
от 13
2
от 4
-12:16:30


Certificate