Продължете към съдържанието

BIB: 146 
Ивайло Беев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming98
от 195
90
от 180
15
от 27
00:01:59
min/100m
00:59:46
T1103
от 194
92
от 179
14
от 27
-00:06:03
Start to T1 out91
от 194
83
от 179
14
от 27
-01:05:49
Cycling 0km - 11km28
от 194
28
от 179
6
от 27
20.89
km/h
00:31:35
Start to 11km cycling69
от 194
61
от 179
12
от 27
-01:37:24
Cycling 11km - 28km73
от 192
71
от 177
14
от 27
16.87
km/h
01:00:27
Start to 28km cycling67
от 192
63
от 177
12
от 27
-02:37:53
Cycling 28km - 36km44
от 193
43
от 178
10
от 26
22.85
km/h
00:21:00
Start to 36km cycling63
от 193
59
от 178
11
от 26
-02:58:51
Cycling 36km - 56km44
от 193
43
от 178
10
от 27
21.08
km/h
00:56:55
Start to 56km cycling52
от 193
51
от 178
11
от 27
-03:55:46
Cycling 56km - 77km36
от 192
36
от 177
10
от 27
21.56
km/h
00:58:26
Start to 77km cycling47
от 192
46
от 177
10
от 27
-04:54:12
Cycling 77km - 105km134
от 182
123
от 168
20
от 26
12.34
km/h
02:16:11
Start to 105km cycling76
от 182
71
от 168
15
от 26
-07:10:24
Cycling 105km - 116km50
от 181
46
от 166
8
от 26
16.68
km/h
00:39:33
Cycling71
от 181
67
от 166
13
от 26
17.22
km/h
06:44:07
Start to T2 in72
от 181
68
от 166
13
от 26
-07:49:56
T2152
от 172
139
от 159
24
от 27
-00:09:19
Start to T2 out78
от 172
73
от 159
14
от 27
-07:59:15
Running 0km - 5km76
от 161
70
от 148
9
от 23
00:06:24
min/km
00:32:01
Start to 5km running71
от 161
66
от 148
12
от 23
-08:31:17
Running 5km - 9km44
от 163
41
от 150
6
от 24
00:05:07
min/km
00:20:28
Start to 9km running72
от 163
67
от 150
13
от 24
-08:51:45
Running 9km - 12.5km145
от 159
132
от 146
20
от 23
00:12:42
min/km
00:44:29
Start to 12.5km running73
от 159
68
от 146
13
от 23
-09:36:12
Running 12.5km - 16km46
от 160
43
от 147
8
от 23
00:10:05
min/km
00:35:19
Start to 17km running72
от 160
67
от 147
13
от 23
-10:11:34
Running 16km - 20km54
от 161
50
от 148
10
от 23
00:06:20
min/km
00:25:22
Running 20.2km - 21km40
от 161
36
от 148
7
от 23
00:04:09
min/km
00:03:19
Running85
от 161
79
от 148
11
от 23
00:07:52
min/km
02:37:39
Total69
от 161
64
от 148
12
от 23
-10:36:54


Certificate