Продължете към съдържанието

BIB: 148 
Петър Вълчев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming115
от 195
107
от 180
19
от 34
00:02:05
min/100m
01:02:36
T1180
от 194
165
от 179
30
от 34
-00:11:02
Start to T1 out136
от 194
125
от 179
22
от 34
-01:13:38
Cycling 0km - 11km161
от 194
151
от 179
28
от 34
15.98
km/h
00:41:17
Start to 11km cycling150
от 194
139
от 179
27
от 34
-01:54:55
Cycling 11km - 28km127
от 192
120
от 177
21
от 32
14.50
km/h
01:10:21
Start to 28km cycling140
от 192
130
от 177
25
от 32
-03:05:18
Cycling 28km - 36km131
от 193
120
от 178
21
от 34
17.53
km/h
00:27:22
Start to 36km cycling135
от 193
125
от 178
24
от 34
-03:32:38
Cycling 36km - 56km149
от 193
139
от 178
30
от 33
15.62
km/h
01:16:48
Start to 56km cycling140
от 193
130
от 178
27
от 33
-04:49:26
Cycling 56km - 77km130
от 192
120
от 177
25
от 33
16.76
km/h
01:15:09
Start to 77km cycling138
от 192
129
от 177
26
от 33
-06:04:35
Cycling 77km - 105km125
от 182
115
от 168
25
от 31
12.75
km/h
02:11:43
Start to 105km cycling134
от 182
125
от 168
27
от 31
-08:16:19
Cycling 105km - 116km148
от 181
136
от 166
26
от 31
13.38
km/h
00:49:19
Cycling132
от 181
123
от 166
25
от 31
14.75
km/h
07:51:59
Start to T2 in131
от 181
122
от 166
26
от 31
-09:05:37
T2163
от 172
150
от 159
30
от 31
-00:13:07
Start to T2 out139
от 172
129
от 159
28
от 31
-09:18:44
Running 0km - 5km95
от 161
87
от 148
18
от 28
00:06:44
min/km
00:33:42
Start to 5km running129
от 161
120
от 148
25
от 28
-09:52:27
Running 5km - 9km73
от 163
67
от 150
14
от 29
00:05:31
min/km
00:22:04
Start to 9km running130
от 163
121
от 150
26
от 29
-10:14:31
Running 9km - 12.5km94
от 159
85
от 146
17
от 29
00:10:30
min/km
00:36:45
Start to 12.5km running126
от 159
117
от 146
25
от 29
-10:51:14
Running 12.5km - 16km102
от 160
92
от 147
16
от 29
00:11:32
min/km
00:40:22
Start to 17km running127
от 160
118
от 147
25
от 29
-11:31:39
Running 16km - 20km131
от 161
118
от 148
20
от 29
00:08:02
min/km
00:32:09
Running 20.2km - 21km84
от 161
78
от 148
16
от 29
00:04:43
min/km
00:03:47
Running101
от 161
92
от 148
19
от 29
00:08:15
min/km
02:45:02
Total128
от 161
119
от 148
25
от 29
-12:03:46


Certificate