Продължете към съдържанието

BIB: 160 
Кристиян Цветанов


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming7
от 195
7
от 180
3
от 24
00:01:19
min/100m
00:39:46
T14
от 194
3
от 179
1
от 24
-00:01:58
Start to T1 out5
от 194
5
от 179
2
от 24
-00:41:44
Cycling 0km - 11km14
от 194
14
от 179
2
от 24
22.25
km/h
00:29:39
Start to 11km cycling3
от 194
3
от 179
2
от 24
-01:11:23
Cycling 11km - 28km11
от 192
11
от 177
1
от 24
21.26
km/h
00:47:59
Start to 28km cycling3
от 192
3
от 177
2
от 24
-01:59:24
Cycling 28km - 36km10
от 193
10
от 178
1
от 24
25.77
km/h
00:18:37
Start to 36km cycling2
от 193
2
от 178
1
от 24
-02:17:59
Cycling 36km - 56km180
от 193
167
от 178
19
от 24
13.05
km/h
01:31:58
Start to 56km cycling45
от 193
44
от 178
4
от 24
-03:49:57
Cycling 56km - 77km110
от 192
102
от 177
11
от 23
17.47
km/h
01:12:08
Start to 77km cycling60
от 192
57
от 177
5
от 23
-05:02:05
Cycling 77km - 105km16
от 182
16
от 168
1
от 21
18.80
km/h
01:29:20
Start to 105km cycling43
от 182
42
от 168
4
от 21
-06:31:26
Cycling 105km - 116km9
от 181
9
от 166
1
от 20
19.23
km/h
00:34:19
Cycling56
от 181
55
от 166
5
от 20
18.12
km/h
06:24:00
Start to T2 in38
от 181
37
от 166
4
от 20
-07:05:44
T215
от 172
12
от 159
1
от 17
-00:02:11
Start to T2 out34
от 172
33
от 159
3
от 17
-07:07:55
Running 0km - 5km77
от 161
71
от 148
8
от 17
00:06:24
min/km
00:32:03
Start to 5km running33
от 161
32
от 148
3
от 17
-07:39:59
Running 5km - 9km9
от 163
8
от 150
1
от 17
00:04:24
min/km
00:17:37
Start to 9km running33
от 163
32
от 150
2
от 17
-07:57:36
Running 9km - 12.5km12
от 159
11
от 146
1
от 17
00:07:48
min/km
00:27:18
Start to 12.5km running33
от 159
32
от 146
2
от 17
-08:24:52
Running 12.5km - 16km6
от 160
6
от 147
1
от 17
00:08:11
min/km
00:28:40
Start to 17km running31
от 160
30
от 147
2
от 17
-08:53:35
Running 16km - 20km4
от 161
4
от 148
1
от 17
00:04:58
min/km
00:19:55
Running 20.2km - 21km10
от 161
10
от 148
4
от 17
00:03:41
min/km
00:02:57
Running13
от 161
12
от 148
1
от 17
00:06:16
min/km
02:05:33
Total26
от 161
26
от 148
2
от 17
-09:13:28


Certificate