Продължете към съдържанието

BIB: 152 
Viktor Todorov


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming93
от 195
85
от 180
19
от 46
00:01:59
min/100m
00:59:33
T1192
от 194
177
от 179
46
от 46
-00:15:15
Start to T1 out144
от 194
132
от 179
35
от 46
-01:14:48
Cycling 0km - 11km136
от 194
128
от 179
30
от 46
16.76
km/h
00:39:22
Start to 11km cycling144
от 194
133
от 179
33
от 46
-01:54:10
Cycling 11km - 28km141
от 192
132
от 177
33
от 46
14.12
km/h
01:12:14
Start to 28km cycling141
от 192
131
от 177
34
от 46
-03:06:26
Cycling 28km - 36km140
от 193
129
от 178
32
от 46
16.76
km/h
00:28:38
Start to 36km cycling144
от 193
134
от 178
35
от 46
-03:35:02
Cycling 36km - 56km179
от 193
166
от 178
45
от 46
13.26
km/h
01:30:30
Start to 56km cycling161
от 193
150
от 178
38
от 46
-05:05:32
Cycling 56km - 77km120
от 192
111
от 177
25
от 46
17.12
km/h
01:13:35
Start to 77km cycling154
от 192
143
от 177
35
от 46
-06:19:07
Cycling 77km - 105km155
от 182
143
от 168
34
от 43
11.75
km/h
02:22:59
Start to 105km cycling157
от 182
146
от 168
34
от 43
-08:42:07
Cycling 105km - 116km149
от 181
137
от 166
34
от 43
13.38
km/h
00:49:18
Cycling157
от 181
146
от 166
34
от 43
14.01
km/h
08:16:36
Start to T2 in154
от 181
143
от 166
33
от 43
-09:31:24
T2149
от 172
136
от 159
35
от 40
-00:09:07
Start to T2 out155
от 172
144
от 159
33
от 40
-09:40:31
Running 0km - 5km105
от 161
97
от 148
22
от 39
00:07:01
min/km
00:35:07
Start to 5km running149
от 161
138
от 148
33
от 39
-10:15:39
Running 5km - 9km115
от 163
104
от 150
24
от 39
00:06:02
min/km
00:24:09
Start to 9km running151
от 163
139
от 150
33
от 39
-10:39:48
Running 9km - 12.5km63
от 159
58
от 146
16
от 37
00:09:27
min/km
00:33:06
Start to 12.5km running146
от 159
134
от 146
31
от 37
-11:12:52
Running 12.5km - 16km42
от 160
39
от 147
10
от 37
00:09:56
min/km
00:34:47
Start to 17km running139
от 160
129
от 147
30
от 37
-11:47:42
Running 16km - 20km78
от 161
73
от 148
16
от 38
00:06:41
min/km
00:26:44
Running 20.2km - 21km38
от 161
34
от 148
8
от 38
00:04:08
min/km
00:03:18
Running71
от 161
65
от 148
18
от 38
00:07:41
min/km
02:33:53
Total138
от 161
128
от 148
31
от 38
-12:14:24


Certificate