Продължете към съдържанието

BIB: 151 
Павел Сидеров


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming111
от 195
103
от 180
27
от 46
00:02:03
min/100m
01:01:40
T1132
от 194
119
от 179
27
от 46
-00:07:18
Start to T1 out115
от 194
105
от 179
26
от 46
-01:08:58
Cycling 0km - 11km146
от 194
137
от 179
33
от 46
16.43
km/h
00:40:10
Start to 11km cycling126
от 194
115
от 179
27
от 46
-01:49:08
Cycling 11km - 28km61
от 192
60
от 177
14
от 46
17.54
km/h
00:58:09
Start to 28km cycling97
от 192
90
от 177
22
от 46
-02:47:19
Cycling 28km - 36km80
от 193
76
от 178
17
от 46
20.22
km/h
00:23:44
Start to 36km cycling95
от 193
88
от 178
21
от 46
-03:11:01
Cycling 36km - 56km124
от 193
115
от 178
28
от 46
16.60
km/h
01:12:17
Start to 56km cycling103
от 193
96
от 178
22
от 46
-04:23:18
Cycling 56km - 77km115
от 192
107
от 177
23
от 46
17.30
km/h
01:12:50
Start to 77km cycling103
от 192
96
от 177
22
от 46
-05:36:08
Cycling 77km - 105km58
от 182
56
от 168
13
от 43
15.89
km/h
01:45:45
Start to 105km cycling90
от 182
84
от 168
21
от 43
-07:21:54
Cycling 105km - 116km43
от 181
39
от 166
11
от 43
16.92
km/h
00:39:00
Cycling83
от 181
78
от 166
20
от 43
16.90
km/h
06:51:55
Start to T2 in86
от 181
81
от 166
21
от 43
-08:00:53
T2129
от 172
116
от 159
27
от 40
-00:07:18
Start to T2 out88
от 172
82
от 159
20
от 40
-08:08:11
Running 0km - 5km24
от 161
23
от 148
4
от 39
00:05:41
min/km
00:28:28
Start to 5km running75
от 161
70
от 148
17
от 39
-08:36:40
Running 5km - 9km40
от 163
37
от 150
8
от 39
00:05:03
min/km
00:20:12
Start to 9km running73
от 163
68
от 150
16
от 39
-08:56:52
Running 9km - 12.5km66
от 159
61
от 146
17
от 37
00:09:31
min/km
00:33:21
Start to 12.5km running69
от 159
64
от 146
16
от 37
-09:30:11
Running 12.5km - 16km45
от 160
42
от 147
11
от 37
00:10:03
min/km
00:35:12
Start to 17km running67
от 160
62
от 147
15
от 37
-10:05:26
Running 16km - 20km32
от 161
31
от 148
6
от 38
00:05:56
min/km
00:23:46
Running 20.2km - 21km69
от 161
63
от 148
17
от 38
00:04:30
min/km
00:03:36
Running41
от 161
39
от 148
11
от 38
00:07:02
min/km
02:20:59
Total66
от 161
61
от 148
15
от 38
-10:29:10


Certificate