Продължете към съдържанието

BIB: 153 
Гриша Тодоров


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming113
от 195
105
от 180
28
от 46
00:02:03
min/100m
01:01:56
T1187
от 194
172
от 179
45
от 46
-00:12:55
Start to T1 out145
от 194
133
от 179
36
от 46
-01:14:51
Cycling 0km - 11km135
от 194
127
от 179
29
от 46
16.78
km/h
00:39:19
Start to 11km cycling145
от 194
134
от 179
34
от 46
-01:54:10
Cycling 11km - 28km142
от 192
133
от 177
34
от 46
14.11
km/h
01:12:17
Start to 28km cycling142
от 192
132
от 177
35
от 46
-03:06:29
Cycling 28km - 36km139
от 193
128
от 178
31
от 46
16.80
km/h
00:28:34
Start to 36km cycling143
от 193
133
от 178
34
от 46
-03:35:01
Cycling 36km - 56km178
от 193
165
от 178
44
от 46
13.26
km/h
01:30:28
Start to 56km cycling160
от 193
149
от 178
37
от 46
-05:05:29
Cycling 56km - 77km122
от 192
113
от 177
26
от 46
17.06
km/h
01:13:50
Start to 77km cycling155
от 192
144
от 177
36
от 46
-06:19:19
Cycling 77km - 105km156
от 182
144
от 168
35
от 43
11.71
km/h
02:23:29
Start to 105km cycling158
от 182
147
от 168
35
от 43
-08:42:49
Cycling 105km - 116km143
от 181
131
от 166
33
от 43
13.57
km/h
00:48:37
Cycling156
от 181
145
от 166
33
от 43
14.02
km/h
08:16:34
Start to T2 in155
от 181
144
от 166
34
от 43
-09:31:25
T2150
от 172
137
от 159
36
от 40
-00:09:07
Start to T2 out156
от 172
145
от 159
34
от 40
-09:40:32
Running 0km - 5km108
от 161
100
от 148
23
от 39
00:07:02
min/km
00:35:13
Start to 5km running150
от 161
139
от 148
34
от 39
-10:15:46
Running 5km - 9km139
от 163
127
от 150
30
от 39
00:06:30
min/km
00:26:02
Start to 9km running154
от 163
142
от 150
34
от 39
-10:41:48
Running 9km - 12.5km103
от 159
92
от 146
23
от 37
00:10:44
min/km
00:37:34
Start to 12.5km running152
от 159
140
от 146
34
от 37
-11:19:20
Running 12.5km - 16km132
от 160
120
от 147
29
от 37
00:12:30
min/km
00:43:46
Start to 17km running153
от 160
141
от 147
34
от 37
-12:03:09
Running 16km - 20km137
от 161
124
от 148
31
от 38
00:08:22
min/km
00:33:29
Running 20.2km - 21km143
от 161
130
от 148
35
от 38
00:05:58
min/km
00:04:47
Running130
от 161
117
от 148
28
от 38
00:08:48
min/km
02:56:04
Total153
от 161
141
от 148
35
от 38
-12:36:36


Certificate