Продължете към съдържанието

BIB: 155 
Велин Георгиев


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming66
от 195
61
от 180
10
от 24
00:01:50
min/100m
00:55:26
T1107
от 194
96
от 179
10
от 24
-00:06:14
Start to T1 out68
от 194
60
от 179
8
от 24
-01:01:40
Cycling 0km - 11km174
от 194
163
от 179
19
от 24
15.21
km/h
00:43:23
Start to 11km cycling105
от 194
97
от 179
12
от 24
-01:45:03
Cycling 11km - 28km181
от 192
167
от 177
22
от 24
11.62
km/h
01:27:48
Start to 28km cycling158
от 192
147
от 177
18
от 24
-03:12:53
Cycling 28km - 36km179
от 193
164
от 178
22
от 24
13.15
km/h
00:36:29
Start to 36km cycling168
от 193
156
от 178
18
от 24
-03:49:20
Cycling 36km - 56km183
от 193
170
от 178
22
от 24
12.99
km/h
01:32:21
Start to 56km cycling175
от 193
162
от 178
20
от 24
-05:21:41
Cycling 56km - 77km183
от 192
168
от 177
20
от 23
13.55
km/h
01:32:59
Start to 77km cycling178
от 192
165
от 177
19
от 23
-06:54:40