Продължете към съдържанието

BIB: 165 
Йоан Динчев


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming129
от 195
120
от 180
16
от 24
00:02:08
min/100m
01:04:24
T1156
от 194
141
от 179
16
от 24
-00:08:26
Start to T1 out130
от 194
120
от 179
17
от 24
-01:12:50
Cycling 0km - 11km155
от 194
146
от 179
16
от 24
16.20
km/h
00:40:44
Start to 11km cycling141
от 194
130
от 179
17
от 24
-01:53:34
Cycling 11km - 28km159
от 192
149
от 177
17
от 24
13.09
km/h
01:17:57
Start to 28km cycling154
от 192
143
от 177
16
от 24
-03:11:33
Cycling 28km - 36km185
от 193
170
от 178
24
от 24
12.68
km/h
00:37:51
Start to 36km cycling169
от 193
157
от 178
19
от 24
-03:49:22
Cycling 36km - 56km182
от 193
169
от 178
21
от 24
13.01
km/h
01:32:13
Start to 56km cycling174
от 193
161
от 178
19
от 24
-05:21:35
Cycling 56km - 77km184
от 192
169
от 177
21
от 23
13.52
km/h
01:33:10
Start to 77km cycling179
от 192
166
от 177
20
от 23
-06:54:45
Cycling 77km - 105km162
от 182
150
от 168
16
от 21
11.28
km/h
02:28:58
Start to 105km cycling175
от 182
162
от 168
19
от 21
-09:23:44
Cycling 105km - 116km94
от 181
87
от 166
13
от 20
14.98
km/h
00:44:03
Cycling173
от 181
159
от 166
19
от 20
13.01
km/h
08:54:56
Start to T2 in171
от 181
158
от 166
18
от 20
-10:07:46