Продължете към съдържанието

BIB: 156 
Andrey Grahovski


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming3
от 195
3
от 180
1
от 34
00:01:16
min/100m
00:38:21
T182
от 194
72
от 179
14
от 34
-00:05:18
Start to T1 out6
от 194
6
от 179
2
от 34
-00:43:39
Cycling 0km - 11km101
от 194
94
от 179
20
от 34
17.75
km/h
00:37:10
Start to 11km cycling11
от 194
10
от 179
3
от 34
-01:20:49
Cycling 11km - 28km104
от 192
98
от 177
19
от 32
15.60
km/h
01:05:23
Start to 28km cycling39
от 192
37
от 177
7
от 32
-02:26:14
Cycling 28km - 36km71
от 193
68
от 178
12
от 34
21.14
km/h
00:22:42
Start to 36km cycling41
от 193
39
от 178
8
от 34
-02:48:54
Cycling 36km - 56km133
от 193
124
от 178
25
от 33
16.23
km/h
01:13:57
Start to 56km cycling71
от 193
67
от 178
14
от 33
-04:02:51
Cycling 56km - 77km149
от 192
137
от 177
27
от 33
16.03
km/h
01:18:34
Start to 77km cycling88
от 192
82
от 177
16
от 33
-05:21:25
Cycling 77km - 105km167
от 182
155
от 168
30
от 31
10.97
km/h
02:33:07
Start to 105km cycling115
от 182
107
от 168
22
от 31
-07:54:33
Cycling 105km - 116km157
от 181
144
от 166
28
от 31
12.96
km/h
00:50:56
Cycling142
от 181
132
от 166
26
от 31
14.45
km/h
08:01:49
Start to T2 in116
от 181
107
от 166
22
от 31
-08:45:28
T2127
от 172
114
от 159
26
от 31
-00:07:08
Start to T2 out116
от 172
107
от 159
22
от 31
-08:52:36
Running 0km - 5km82
от 161
75
от 148
17
от 28
00:06:27
min/km
00:32:17
Start to 5km running112
от 161
103
от 148
21
от 28
-09:24:54
Running 5km - 9km93
от 163
84
от 150
19
от 29
00:05:46
min/km
00:23:06
Start to 9km running113
от 163
104
от 150
22
от 29
-09:48:00
Running 9km - 12.5km108
от 159
97
от 146
21
от 29
00:10:52
min/km
00:38:02
Start to 12.5km running114
от 159
105
от 146
22
от 29
-10:26:00
Running 12.5km - 16km49
от 160
46
от 147
10
от 29
00:10:09
min/km
00:35:31
Start to 17km running112
от 160
103
от 147
22
от 29
-11:01:34
Running 16km - 20km59
от 161
55
от 148
12
от 29
00:06:22
min/km
00:25:31
Running 20.2km - 21km81
от 161
75
от 148
13
от 29
00:04:41
min/km
00:03:45
Running75
от 161
69
от 148
13
от 29
00:07:43
min/km
02:34:27
Total107
от 161
99
от 148
21
от 29
-11:27:03


Certificate