Продължете към съдържанието

BIB: 157 
Димитър Карабахчиев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming28
от 195
24
от 180
4
от 27
00:01:39
min/100m
00:49:55
T13
от 194
2
от 179
1
от 27
-00:01:51
Start to T1 out21
от 194
17
от 179
4
от 27
-00:51:46
Cycling 0km - 11km9
от 194
9
от 179
3
от 27
22.62
km/h
00:29:11
Start to 11km cycling12
от 194
11
от 179
2
от 27
-01:20:57
Cycling 11km - 28km6
от 192
6
от 177
3
от 27
21.43
km/h
00:47:35
Start to 28km cycling7
от 192
7
от 177
2
от 27
-02:08:34
Cycling 28km - 36km8
от 193
8
от 178
5
от 26
25.84
km/h
00:18:34
Start to 36km cycling9
от 193
9
от 178
4
от 26
-02:27:06
Cycling 36km - 56km5
от 193
5
от 178
2
от 27
25.53
km/h
00:47:00
Start to 56km cycling6
от 193
6
от 178
3
от 27
-03:14:06
Cycling 56km - 77km5
от 192
5
от 177
3
от 27
24.88
km/h
00:50:39
Start to 77km cycling6
от 192
6
от 177
3
от 27
-04:04:45
Cycling 77km - 105km8
от 182
8
от 168
3
от 26
19.51
km/h
01:26:06
Start to 105km cycling5
от 182
5
от 168
3
от 26
-05:30:52
Cycling 105km - 116km7
от 181
7
от 166
3
от 26
19.43
km/h
00:33:58
Cycling4
от 181
4
от 166
3
от 26
22.23
km/h
05:13:03
Start to T2 in4
от 181
4
от 166
3
от 26
-06:04:49
T27
от 172
6
от 159
3
от 27
-00:01:46
Start to T2 out4
от 172
4
от 159
3
от 27
-06:06:35
Running 0km - 5km11
от 161
10
от 148
3
от 23
00:05:22
min/km
00:26:53
Start to 5km running3
от 161
3
от 148
2
от 23
-06:33:29
Running 5km - 9km10
от 163
9
от 150
4
от 24
00:04:25
min/km
00:17:40
Start to 9km running4
от 163
4
от 150
3
от 24
-06:51:09
Running 9km - 12.5km4
от 159
4
от 146
2
от 23
00:07:22
min/km
00:25:48
Start to 12.5km running5
от 159
5
от 146
3
от 23
-07:16:55
Running 12.5km - 16km4
от 160
4
от 147
2
от 23
00:08:01
min/km
00:28:03
Start to 17km running5
от 160
5
от 147
3
от 23
-07:45:01
Running 16km - 20km3
от 161
3
от 148
1
от 23
00:04:52
min/km
00:19:30
Running 20.2km - 21km22
от 161
21
от 148
4
от 23
00:03:51
min/km
00:03:05
Running6
от 161
6
от 148
3
от 23
00:05:53
min/km
01:57:54
Total4
от 161
4
от 148
3
от 23
-08:04:29


Certificate