Продължете към съдържанието

BIB: 159 
Alexandru Cujbescu


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming22
от 195
18
от 180
2
от 31
00:01:37
min/100m
00:48:34
T116
от 194
12
от 179
3
от 30
-00:02:31
Start to T1 out17
от 194
13
от 179
2
от 30
-00:51:05
Cycling 0km - 11km13
от 194
13
от 179
3
от 30
22.28
km/h
00:29:37
Start to 11km cycling10
от 194
9
от 179
2
от 30
-01:20:42
Cycling 11km - 28km8
от 192
8
от 177
4
от 30
21.34
km/h
00:47:47
Start to 28km cycling6
от 192
6
от 177
1
от 30
-02:08:31
Cycling 28km - 36km4
от 193
4
от 178
2
от 30
26.89
km/h
00:17:50
Start to 36km cycling6
от 193
6
от 178
1
от 30
-02:26:19
Cycling 36km - 56km7
от 193
7
от 178
2
от 30
25.01
km/h
00:47:58
Start to 56km cycling8
от 193
8
от 178
1
от 30
-03:14:17
Cycling 56km - 77km4
от 192
4
от 177
1
от 30
24.97
km/h
00:50:27
Start to 77km cycling5
от 192
5
от 177
1
от 30
-04:04:44
Cycling 77km - 105km7
от 182
7
от 168
2
от 30
19.56
km/h
01:25:54
Start to 105km cycling4
от 182
4
от 168
1
от 30
-05:30:39
Cycling 105km - 116km22
от 181
22
от 166
7
от 28
17.70
km/h
00:37:17
Cycling5
от 181
5
от 166
1
от 28
21.97
km/h
05:16:50
Start to T2 in5
от 181
5
от 166
1
от 28
-06:07:55
T229
от 172
22
от 159
2
от 28
-00:02:53
Start to T2 out5
от 172
5
от 159
1
от 28
-06:10:48
Running 0km - 5km6
от 161
5
от 148
2
от 26
00:05:03
min/km
00:25:18
Start to 5km running4
от 161
4
от 148
1
от 26
-06:36:07
Running 5km - 9km8
от 163
7
от 150
2
от 26
00:04:22
min/km
00:17:28
Start to 9km running5
от 163
5
от 150
1
от 26
-06:53:35
Running 9km - 12.5km16
от 159
15
от 146
2
от 26
00:07:59
min/km
00:27:58
Start to 12.5km running6
от 159
6
от 146
1
от 26
-07:21:31
Running 12.5km - 16km41
от 160
38
от 147
7
от 26
00:09:54
min/km
00:34:40
Start to 17km running8
от 160
8
от 147
2
от 26
-07:56:14
Running 16km - 20km39
от 161
36
от 148
8
от 26
00:06:03
min/km
00:24:15
Running 20.2km - 21km107
от 161
99
от 148
18
от 26
00:05:07
min/km
00:04:05
Running18
от 161
17
от 148
3
от 26
00:06:28
min/km
02:09:39
Total7
от 161
7
от 148
2
от 26
-08:20:27


Certificate