Продължете към съдържанието

BIB: 163 
Лъчезар Ковачев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming100
от 195
92
от 180
22
от 46
00:01:59
min/100m
00:59:59
T1175
от 194
160
от 179
41
от 46
-00:10:09
Start to T1 out121
от 194
111
от 179
28
от 46
-01:10:08
Cycling 0km - 11km184
от 194
170
от 179
44
от 46
14.33
km/h
00:46:02
Start to 11km cycling152
от 194
141
от 179
38
от 46
-01:56:10
Cycling 11km - 28km182
от 192
168
от 177
45
от 46
11.61
km/h
01:27:52
Start to 28km cycling170
от 192
158
от 177
42
от 46
-03:24:04
Cycling 28km - 36km175
от 193
161
от 178
42
от 46
13.72
km/h
00:34:59
Start to 36km cycling173
от 193
160
от 178
42
от 46
-03:59:01
Cycling 36km - 56km151
от 193
141
от 178
33
от 46
15.60
km/h
01:16:54
Start to 56km cycling173
от 193
160
от 178
41
от 46
-05:15:55
Cycling 56km - 77km182
от 192
167
от 177
44
от 46
13.64
km/h
01:32:21
Start to 77km cycling176
от 192
163
от 177
43
от 46
-06:48:16
Cycling 77km - 105km172
от 182
159
от 168
41
от 43
10.41
km/h
02:41:26
Start to 105km cycling178
от 182
164
от 168
43
от 43
-09:29:43
Cycling 105km - 116km177
от 181
163
от 166
42
от 43
10.51
km/h
01:02:47
Cycling179
от 181
165
от 166
43
от 43
12.38
km/h
09:22:21
Start to T2 in179
от 181
165
от 166
43
от 43
-10:32:29