Продължете към съдържанието

BIB: 164 
Цветослав Ангелов


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming34
от 195
29
от 180
6
от 31
00:01:41
min/100m
00:50:48
T119
от 194
14
от 179
4
от 30
-00:02:44
Start to T1 out27
от 194
22
от 179
4
от 30
-00:53:32
Cycling 0km - 11km4
от 194
4
от 179
2
от 30
23.10
km/h
00:28:34
Start to 11km cycling15
от 194
14
от 179
4
от 30
-01:22:06
Cycling 11km - 28km7
от 192
7
от 177
3
от 30
21.37
km/h
00:47:44
Start to 28km cycling10
от 192
10
от 177
2
от 30
-02:09:52
Cycling 28km - 36km14
от 193
14
от 178
5
от 30
25.58
km/h
00:18:45
Start to 36km cycling10
от 193
10
от 178
2
от 30
-02:28:35
Cycling 36km - 56km15
от 193
15
от 178
4
от 30
23.45
km/h
00:51:10
Start to 56km cycling9
от 193
9
от 178
2
от 30
-03:19:45
Cycling 56km - 77km22
от 192
22
от 177
7
от 30
23.00
km/h
00:54:46
Start to 77km cycling8
от 192
8
от 177
2
от 30
-04:14:31
Cycling 77km - 105km10
от 182
10
от 168
3
от 30
19.38
km/h
01:26:41
Start to 105km cycling9
от 182
9
от 168
2
от 30
-05:41:13
Cycling 105km - 116km20
от 181
20
от 166
6
от 28
17.72
km/h
00:37:14
Cycling8
от 181
8
от 166
2
от 28
21.42
km/h
05:24:54
Start to T2 in10
от 181
10
от 166
3
от 28
-06:18:26
T232
от 172
25
от 159
3
от 28
-00:02:55
Start to T2 out9
от 172
9
от 159
2
от 28
-06:21:21
Running 0km - 5km54
от 161
52
от 148
10
от 26
00:06:12
min/km
00:31:00
Start to 5km running9
от 161
9
от 148
3
от 26
-06:52:22
Running 5km - 9km53
от 163
49
от 150
8
от 26
00:05:16
min/km
00:21:07
Start to 9km running10
от 163
10
от 150
3
от 26
-07:13:29
Running 9km - 12.5km37
от 159
36
от 146
7
от 26
00:08:49
min/km
00:30:54
Start to 12.5km running10
от 159
10
от 146
3
от 26
-07:44:21
Running 12.5km - 16km22
от 160
21
от 147
3
от 26
00:09:14
min/km
00:32:21
Start to 17km running10
от 160
10
от 147
3
от 26
-08:16:45
Running 16km - 20km38
от 161
35
от 148
7
от 26
00:06:03
min/km
00:24:12
Running 20.2km - 21km64
от 161
58
от 148
11
от 26
00:04:27
min/km
00:03:34
Running37
от 161
36
от 148
8
от 26
00:06:58
min/km
02:19:34
Total9
от 161
9
от 148
3
от 26
-08:40:55


Certificate