Продължете към съдържанието

BIB: 166 
Петър Иванов


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming153
от 195
141
от 180
26
от 34
00:02:16
min/100m
01:08:12
T1158
от 194
143
от 179
28
от 34
-00:08:39
Start to T1 out152
от 194
140
от 179
28
от 34
-01:16:51
Cycling 0km - 11km80
от 194
76
от 179
17
от 34
18.70
km/h
00:35:17
Start to 11km cycling139
от 194
128
от 179
23
от 34
-01:52:08
Cycling 11km - 28km74
от 192
72
от 177
13
от 32
16.82
km/h
01:00:39
Start to 28km cycling108
от 192
100
от 177
18
от 32
-02:52:49
Cycling 28km - 36km99
от 193
94
от 178
19
от 34
19.24
km/h
00:24:57
Start to 36km cycling105
от 193
98
от 178
19
от 34
-03:17:44
Cycling 36km - 56km84
от 193
79
от 178
19
от 33
18.79
km/h
01:03:52
Start to 56km cycling101
от 193
94
от 178
20
от 33
-04:21:36
Cycling 56km - 77km77
от 192
74
от 177
14
от 33
19.25
km/h
01:05:27
Start to 77km cycling93
от 192
86
от 177
18
от 33
-05:27:03
Cycling 77km - 105km56
от 182
54
от 168
12
от 31
16.02
km/h
01:44:54
Start to 105km cycling78
от 182
73
от 168
15
от 31
-07:11:58
Cycling 105km - 116km45
от 181
41
от 166
8
от 31
16.89
km/h
00:39:04
Cycling64
от 181
62
от 166
12
от 31
17.66
km/h
06:34:10
Start to T2 in74
от 181
70
от 166
14
от 31
-07:51:01
T2124
от 172
111
от 159
24
от 31
-00:06:56
Start to T2 out77
от 172
72
от 159
15
от 31
-07:57:57
Running 0km - 5km43
от 161
42
от 148
11
от 28
00:05:57
min/km
00:29:47
Start to 5km running69
от 161
64
от 148
13
от 28
-08:27:45
Running 5km - 9km32
от 163
31
от 150
8
от 29
00:04:56
min/km
00:19:45
Start to 9km running67
от 163
62
от 150
14
от 29
-08:47:30
Running 9km - 12.5km83
от 159
75
от 146
15
от 29
00:10:11
min/km
00:35:38
Start to 12.5km running65
от 159
60
от 146
13
от 29
-09:23:06
Running 12.5km - 16km24
от 160
23
от 147
5
от 29
00:09:23
min/km
00:32:53
Start to 17km running66
от 160
61
от 147
13
от 29
-09:56:02
Running 16km - 20km99
от 161
91
от 148
16
от 29
00:07:18
min/km
00:29:12
Running 20.2km - 21km124
от 161
112
от 148
22
от 29
00:05:22
min/km
00:04:18
Running54
от 161
50
от 148
10
от 29
00:07:21
min/km
02:27:15
Total64
от 161
59
от 148
13
от 29
-10:25:12


Certificate