Продължете към съдържанието

BIB: 168 
Николай Рядков


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming132
от 195
122
от 180
22
от 34
00:02:09
min/100m
01:04:47
T1172
от 194
157
от 179
29
от 34
-00:09:33
Start to T1 out139
от 194
127
от 179
23
от 34
-01:14:20
Cycling 0km - 11km42
от 194
41
от 179
6
от 34
19.83
km/h
00:33:16
Start to 11km cycling115
от 194
106
от 179
20
от 34
-01:47:36
Cycling 11km - 28km42
от 192
41
от 177
6
от 32
18.28
km/h
00:55:47
Start to 28km cycling84
от 192
77
от 177
16
от 32
-02:43:25
Cycling 28km - 36km34
от 193
34
от 178
5
от 34
23.41
km/h
00:20:30
Start to 36km cycling79
от 193
73
от 178
15
от 34
-03:03:53
Cycling 36km - 56km66
от 193
65
от 178
12
от 33
19.66
km/h
01:01:02
Start to 56km cycling74
от 193
69
от 178
15
от 33
-04:04:55
Cycling 56km - 77km68
от 192
65
от 177
10
от 33
19.77
km/h
01:03:43
Start to 77km cycling70
от 192
67
от 177
13
от 33
-05:08:38
Cycling 77km - 105km48
от 182
46
от 168
10
от 31
16.40
km/h
01:42:25
Start to 105km cycling61
от 182
58
от 168
10
от 31
-06:51:04
Cycling 105km - 116km33
от 181
31
от 166
5
от 31
17.30
km/h
00:38:08
Cycling44
от 181
43
от 166
7
от 31
18.57
km/h
06:14:51
Start to T2 in57
от 181
56
от 166
11
от 31
-07:29:11
T2119
от 172
106
от 159
22
от 31
-00:06:24
Start to T2 out58
от 172
55
от 159
11
от 31
-07:35:35
Running 0km - 5km49
от 161
48
от 148
13
от 28
00:06:08
min/km
00:30:40
Start to 5km running55
от 161
52
от 148
11
от 28
-08:06:16
Running 5km - 9km88
от 163
81
от 150
18
от 29
00:05:44
min/km
00:22:56
Start to 9km running56
от 163
53
от 150
11
от 29
-08:29:12
Running 9km - 12.5km80
от 159
72
от 146
14
от 29
00:10:04
min/km
00:35:15
Start to 12.5km running56
от 159
53
от 146
11
от 29
-09:04:25
Running 12.5km - 16km117
от 160
105
от 147
18
от 29
00:12:05
min/km
00:42:18
Start to 17km running60
от 160
56
от 147
11
от 29
-09:46:46
Running 16km - 20km126
от 161
114
от 148
19
от 29
00:07:52
min/km
00:31:31
Running 20.2km - 21km109
от 161
100
от 148
19
от 29
00:05:08
min/km
00:04:06
Running94
от 161
85
от 148
15
от 29
00:08:08
min/km
02:42:40
Total62
от 161
57
от 148
12
от 29
-10:18:15


Certificate