Продължете към съдържанието

BIB: 174 
Евелина Златанова


Сплит Общо Жена F 35-39 Темпо Време
Swimming31
от 195
5
от 15
1
от 3
00:01:40
min/100m
00:50:23
T15
от 194
2
от 15
1
от 3
-00:02:03
Start to T1 out23
от 194
5
от 15
1
от 3
-00:52:26
Cycling 0km - 11km67
от 194
3
от 15
1
от 3
19.16
km/h
00:34:27
Start to 11km cycling30
от 194
3
от 15
1
от 3
-01:26:53
Cycling 11km - 28km93
от 192
5
от 15
2
от 3
15.95
km/h
01:03:56
Start to 28km cycling48
от 192
3
от 15
1
от 3
-02:30:51
Cycling 28km - 36km56
от 193
2
от 15
1
от 3
21.92
km/h
00:21:53
Start to 36km cycling48
от 193
3
от 15
1
от 3
-02:52:42
Cycling 36km - 56km78
от 193
3
от 15
1
от 3
18.96
km/h
01:03:18
Start to 56km cycling53
от 193
2
от 15
1
от 3
-03:56:00
Cycling 56km - 77km57
от 192
3
от 15
1
от 3
20.48
km/h
01:01:32
Start to 77km cycling54
от 192
3
от 15
1
от 3
-04:57:32
Cycling 77km - 105km72
от 182
4
от 14
1
от 2
15.04
km/h
01:51:43
Start to 105km cycling57
от 182
2
от 14
1
от 2
-06:49:16
Cycling 105km - 116km72
от 181
5
от 15
2
от 3
15.87
km/h
00:41:34
Cycling65
от 181
3
от 15
1
от 3
17.47
km/h
06:38:23
Start to T2 in59
от 181
3
от 15
1
от 3
-07:30:49
T22
от 172
1
от 13
1
от 2
-00:01:00
Start to T2 out53
от 172
2
от 13
1
от 2
-07:31:49
Running 0km - 5km58
от 161
4
от 13
1
от 2
00:06:13
min/km
00:31:06
Start to 5km running51
от 161
3
от 13
1
от 2
-08:02:56
Running 5km - 9km34
от 163
3
от 13
1
от 2
00:04:59
min/km
00:19:57
Start to 9km running51
от 163
3
от 13
1
от 2
-08:22:53
Running 9km - 12.5km45
от 159
2
от 13
1
от 2
00:08:57
min/km
00:31:21
Start to 12.5km running49
от 159
3
от 13
1
от 2
-08:54:12
Running 12.5km - 16km29
от 160
2
от 13
1
от 2
00:09:27
min/km
00:33:05
Start to 17km running50
от 160
3
от 13
1
от 2
-09:27:20
Running 16km - 20km36
от 161
3
от 13
1
от 2
00:06:01
min/km
00:24:07
Running 20.2km - 21km36
от 161
4
от 13
1
от 2
00:04:05
min/km
00:03:16
Running38
от 161
2
от 13
1
от 2
00:06:58
min/km
02:19:36
Total47
от 161
3
от 13
1
от 2
-09:51:25


Certificate