Продължете към съдържанието

BIB: 170 
Румен Маждраков


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming59
от 195
54
от 180
11
от 46
00:01:49
min/100m
00:54:33
T191
от 194
81
от 179
16
от 46
-00:05:38
Start to T1 out58
от 194
51
от 179
11
от 46
-01:00:11
Cycling 0km - 11km160
от 194
150
от 179
38
от 46
16.03
km/h
00:41:11
Start to 11km cycling82
от 194
74
от 179
16
от 46
-01:41:22
Cycling 11km - 28km171
от 192
158
от 177
41
от 46
12.37
km/h
01:22:26
Start to 28km cycling137
от 192
127
от 177
33
от 46
-03:03:50
Cycling 28km - 36km164
от 193
151
от 178
38
от 46
15.35
km/h
00:31:15
Start to 36km cycling145
от 193
135
от 178
36
от 46
-03:35:03
Cycling 36km - 56km168
от 193
158
от 178
40
от 46
14.12
km/h
01:25:00
Start to 56km cycling152
от 193
142
от 178
36
от 46
-05:00:03
Cycling 56km - 77km155
от 192
143
от 177
36
от 46
15.60
km/h
01:20:47
Start to 77km cycling161
от 192
149
от 177
38
от 46
-06:20:50
Cycling 77km - 105km173
от 182
160
от 168
42
от 43
10.29
km/h
02:43:11
Start to 105km cycling162
от 182
150
от 168
36
от 43
-09:04:02
Cycling 105km - 116km3
от 181
3
от 166
1
от 43
20.38
km/h
00:32:22
Cycling167
от 181
155
от 166
40
от 43
13.48
km/h
08:36:12
Start to T2 in159
от 181
148
от 166
36
от 43
-09:36:23
T231
от 172
24
от 159
8
от 40
-00:02:55
Start to T2 out153
от 172
142
от 159
32
от 40
-09:39:18
Running 0km - 5km117
от 161
108
от 148
26
от 39
00:07:09
min/km
00:35:48
Start to 5km running148
от 161
137
от 148
32
от 39
-10:15:07
Running 5km - 9km106
от 163
95
от 150
21
от 39
00:05:56
min/km
00:23:46
Start to 9km running148
от 163
137
от 150
32
от 39
-10:38:53
Running 9km - 12.5km109
от 159
98
от 146
25
от 37
00:10:53
min/km
00:38:05
Start to 12.5km running151
от 159
139
от 146
33
от 37
-11:16:56
Running 12.5km - 16km119
от 160
107
от 147
27
от 37
00:12:10
min/km
00:42:35
Start to 17km running151
от 160
139
от 147
32
от 37
-11:59:34
Running 16km - 20km91
от 161
84
от 148
22
от 38
00:07:01
min/km
00:28:04
Running 20.2km - 21km59
от 161
53
от 148
14
от 38
00:04:24
min/km
00:03:31
Running107
от 161
97
от 148
24
от 38
00:08:24
min/km
02:48:18
Total149
от 161
137
от 148
33
от 38
-12:27:36


Certificate