Продължете към съдържанието

BIB: 177 
Теодор Марков


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming106
от 195
98
от 180
16
от 34
00:02:00
min/100m
01:00:26
T1135
от 194
122
от 179
24
от 34
-00:07:22
Start to T1 out108
от 194
98
от 179
18
от 34
-01:07:48
Cycling 0km - 11km49
от 194
48
от 179
10
от 34
19.66
km/h
00:33:34
Start to 11km cycling84
от 194
76
от 179
15
от 34
-01:41:22
Cycling 11km - 28km84
от 192
82
от 177
16
от 32
16.52
km/h
01:01:45
Start to 28km cycling82
от 192
75
от 177
15
от 32
-02:43:09
Cycling 28km - 36km76
от 193
73
от 178
15
от 34
20.53
km/h
00:23:22
Start to 36km cycling83
от 193
76
от 178
16
от 34
-03:06:29
Cycling 36km - 56km90
от 193
85
от 178
20
от 33
18.13
km/h
01:06:10
Start to 56km cycling86
от 193
80
от 178
17
от 33
-04:12:39
Cycling 56km - 77km65
от 192
62
от 177
9
от 33
19.80
km/h
01:03:38
Start to 77km cycling80
от 192
75
от 177
15
от 33
-05:16:17
Cycling 77km - 105km80
от 182
75
от 168
13
от 31
14.56
km/h
01:55:21
Start to 105km cycling77
от 182
72
от 168
14
от 31
-07:11:39
Cycling 105km - 116km58
от 181
54
от 166
11
от 31
16.46
km/h
00:40:06
Cycling70
от 181
66
от 166
13
от 31
17.23
km/h
06:43:56
Start to T2 in76
от 181
71
от 166
15
от 31
-07:51:44
T269
от 172
58
от 159
11
от 31
-00:04:20
Start to T2 out72
от 172
67
от 159
13
от 31
-07:56:04
Running 0km - 5km41
от 161
40
от 148
10
от 28
00:05:53
min/km
00:29:29
Start to 5km running65
от 161
60
от 148
12
от 28
-08:25:34
Running 5km - 9km36
от 163
33
от 150
9
от 29
00:05:01
min/km
00:20:06
Start to 9km running65
от 163
60
от 150
12
от 29
-08:45:40
Running 9km - 12.5km17
от 159
16
от 146
4
от 29
00:07:59
min/km
00:27:59
Start to 12.5km running62
от 159
58
от 146
12
от 29
-09:13:37
Running 12.5km - 16km43
от 160
40
от 147
9
от 29
00:10:01
min/km
00:35:03
Start to 17km running61
от 160
57
от 147
12
от 29
-09:48:43
Running 16km - 20km18
от 161
17
от 148
3
от 29
00:05:23
min/km
00:21:35
Running 20.2km - 21km9
от 161
9
от 148
2
от 29
00:03:41
min/km
00:02:57
Running27
от 161
26
от 148
6
от 29
00:06:42
min/km
02:14:12
Total56
от 161
52
от 148
11
от 29
-10:10:16


Certificate