Продължете към съдържанието

BIB: 178 
Zlatan Angelov


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming152
от 195
140
от 180
25
от 34
00:02:16
min/100m
01:08:06
T1126
от 194
114
от 179
22
от 34
-00:07:04
Start to T1 out147
от 194
135
от 179
26
от 34
-01:15:10
Cycling 0km - 11km179
от 194
166
от 179
31
от 34
14.78
km/h
00:44:39
Start to 11km cycling159
от 194
147
от 179
29
от 34
-01:59:49
Cycling 11km - 28km156
от 192
146
от 177
25
от 32
13.21
km/h
01:17:11
Start to 28km cycling161
от 192
150
от 177
27
от 32
-03:17:02
Cycling 28km - 36km162
от 193
149
от 178
27
от 34
15.64
km/h
00:30:41
Start to 36km cycling166
от 193
154
от 178
30
от 34
-03:47:41
Cycling 36km - 56km140
от 193
131
от 178
27
от 33
15.93
km/h
01:15:19
Start to 56km cycling159
от 193
148
от 178
30
от 33
-05:03:00
Cycling 56km - 77km127
от 192
118
от 177
24
от 33
16.84
km/h
01:14:48
Start to 77km cycling153
от 192
142
от 177
30
от 33
-06:17:48
Cycling 77km - 105km177
от 182
163
от 168
31
от 31
10.10
km/h
02:46:15
Start to 105km cycling163
от 182
151
от 168
30
от 31
-09:04:04
Cycling 105km - 116km48
от 181
44
от 166
9
от 31
16.75
km/h
00:39:23
Cycling162
от 181
150
от 166
29
от 31
13.69
km/h
08:28:16
Start to T2 in163
от 181
150
от 166
30
от 31
-09:43:26
T2154
от 172
141
от 159
27
от 31
-00:09:38
Start to T2 out163
от 172
150
от 159
30
от 31
-09:53:04
Running 0km - 5km109
от 161
101
от 148
21
от 28
00:07:03
min/km
00:35:15
Start to 5km running156
от 161
143
от 148
28
от 28
-10:28:20
Running 5km - 9km119
от 163
108
от 150
23
от 29
00:06:04
min/km
00:24:19
Start to 9km running158
от 163
145
от 150
29
от 29
-10:52:39
Running 9km - 12.5km144
от 159
131
от 146
28
от 29
00:12:39
min/km
00:44:17
Start to 12.5km running157
от 159
144
от 146
29
от 29
-11:36:54
Running 12.5km - 16km124
от 160
112
от 147
20
от 29
00:12:14
min/km
00:42:50
Start to 17km running158
от 160
145
от 147
29
от 29
-12:19:47
Running 16km - 20km149
от 161
136
от 148
28
от 29
00:08:59
min/km
00:35:56
Running 20.2km - 21km152
от 161
139
от 148
28
от 29
00:06:20
min/km
00:05:04
Running139
от 161
126
от 148
26
от 29
00:09:07
min/km
03:02:37
Total161
от 161
148
от 148
29
от 29
-12:55:41


Certificate