Продължете към съдържанието

BIB: 179 
Ивелин Христов


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming189
от 195
175
от 180
27
от 27
00:02:53
min/100m
01:26:56
T1113
от 194
101
от 179
16
от 27
-00:06:24
Start to T1 out184
от 194
170
от 179
27
от 27
-01:33:20
Cycling 0km - 11km107
от 194
100
от 179
19
от 27
17.59
km/h
00:37:31
Start to 11km cycling178
от 194
165
от 179
26
от 27
-02:10:51
Cycling 11km - 28km109
от 192
102
от 177
19
от 27
15.41
km/h
01:06:11
Start to 28km cycling162
от 192
151
от 177
24
от 27
-03:17:04
Cycling 28km - 36km122
от 193
112
от 178
19
от 26
18.14
km/h
00:26:27
Start to 36km cycling157
от 193
145
от 178
23
от 26
-03:43:29
Cycling 36km - 56km105
от 193
99
от 178
18
от 27
17.43
km/h
01:08:51
Start to 56km cycling146
от 193
136
от 178
24
от 27
-04:52:20
Cycling 56km - 77km113
от 192
105
от 177
18
от 27
17.42
km/h
01:12:19
Start to 77km cycling139
от 192
130
от 177
22
от 27
-06:04:39
Cycling 77km - 105km96
от 182
90
от 168
16
от 26
13.82
km/h
02:01:34
Start to 105km cycling120
от 182
111
от 168
19
от 26
-08:06:14
Cycling 105km - 116km115
от 181
106
от 166
20
от 26
14.37
km/h
00:45:54
Cycling103
от 181
96
от 166
18
от 26
15.86
km/h
07:18:47
Start to T2 in120
от 181
111
от 166
19
от 26
-08:52:07
T2103
от 172
90
от 159
16
от 27
-00:05:43
Start to T2 out120
от 172
111
от 159
20
от 27
-08:57:50
Running 0km - 5km123
от 161
113
от 148
16
от 23
00:07:20
min/km
00:36:43
Start to 5km running117
от 161
108
от 148
17
от 23
-09:34:34
Running 5km - 9km102
от 163
91
от 150
13
от 24
00:05:52
min/km
00:23:29
Start to 9km running118
от 163
109
от 150
18
от 24
-09:58:03
Running 9km - 12.5km126
от 159
113
от 146
16
от 23
00:11:35
min/km
00:40:35
Start to 12.5km running117
от 159
108
от 146
18
от 23
-10:38:36
Running 12.5km - 16km87
от 160
79
от 147
16
от 23
00:11:06
min/km
00:38:54
Start to 17km running120
от 160
111
от 147
19
от 23
-11:17:33
Running 16km - 20km51
от 161
47
от 148
9
от 23
00:06:18
min/km
00:25:15
Running 20.2km - 21km46
от 161
42
от 148
9
от 23
00:04:14
min/km
00:03:23
Running100
от 161
91
от 148
15
от 23
00:08:14
min/km
02:44:56
Total119
от 161
110
от 148
19
от 23
-11:42:46


Certificate