Продължете към съдържанието

BIB: 184 
Николай Цанев


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming167
от 195
154
от 180
15
от 18
00:02:28
min/100m
01:14:16
T1147
от 194
133
от 179
16
от 18
-00:08:05
Start to T1 out167
от 194
154
от 179
16
от 18
-01:22:21
Cycling 0km - 11km106
от 194
99
от 179
8
от 18
17.61
km/h
00:37:28
Start to 11km cycling160
от 194
148
от 179
15
от 18
-01:59:49
Cycling 11km - 28km140
от 192
131
от 177
15
от 18
14.16
km/h
01:12:01
Start to 28km cycling156
от 192
145
от 177
15
от 18
-03:11:52
Cycling 28km - 36km105
от 193
98
от 178
9
от 18
18.96
km/h
00:25:19
Start to 36km cycling149
от 193
138
от 178
15
от 18
-03:37:09
Cycling 36km - 56km81
от 193
77
от 178
7
от 18
18.85
km/h
01:03:38
Start to 56km cycling128
от 193
120
от 178
14
от 18
-04:40:47
Cycling 56km - 77km92
от 192
87
от 177
10
от 18
18.48
km/h
01:08:11
Start to 77km cycling113
от 192
106
от 177
11
от 18
-05:48:58
Cycling 77km - 105km85
от 182
80
от 168
8
от 17
14.35
km/h
01:57:02
Start to 105km cycling105
от 182
98
от 168
10
от 17
-07:46:01
Cycling 105km - 116km68
от 181
64
от 166
6
от 18
16.01
km/h
00:41:14
Cycling91
от 181
86
от 166
8
от 18
16.38
km/h
07:04:53
Start to T2 in102
от 181
95
от 166
11
от 18
-08:27:14
T2165
от 172
152
от 159
16
от 16
-00:13:41
Start to T2 out107
от 172
100
от 159
12
от 16
-08:40:55
Running 0km - 5km125
от 161
115
от 148
13
от 15
00:07:23
min/km
00:36:57
Start to 5km running107
от 161
99
от 148
12
от 15
-09:17:53
Running 5km - 9km140
от 163
128
от 150
13
от 15
00:06:30
min/km
00:26:02
Start to 9km running111
от 163
103
от 150
12
от 15
-09:43:55
Running 9km - 12.5km136
от 159
123
от 146
11
от 14
00:12:01
min/km
00:42:05
Start to 12.5km running113
от 159
104
от 146
11
от 14
-10:25:58
Running 12.5km - 16km94
от 160
85
от 147
8
от 15
00:11:20
min/km
00:39:42
Start to 17km running116
от 160
107
от 147
12
от 15
-11:05:43
Running 16km - 20km105
от 161
95
от 148
9
от 15
00:07:23
min/km
00:29:35
Running 20.2km - 21km128
от 161
116
от 148
11
от 15
00:05:29
min/km
00:04:23
Running125
от 161
113
от 148
11
от 15
00:08:43
min/km
02:54:21
Total115
от 161
106
от 148
12
от 15
-11:35:16


Certificate