Продължете към съдържанието

BIB: 181 
Martin Bonev


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming174
от 195
161
от 180
44
от 46
00:02:31
min/100m
01:15:52
T1119
от 194
107
от 179
22
от 46
-00:06:29
Start to T1 out168
от 194
155
от 179
42
от 46
-01:22:21
Cycling 0km - 11km110
от 194
103
от 179
24
от 46
17.40
km/h
00:37:56
Start to 11km cycling161
от 194
149
от 179
40
от 46
-02:00:17
Cycling 11km - 28km118
от 192
111
от 177
30
от 46
14.79
km/h
01:08:56
Start to 28km cycling150
от 192
139
от 177
39
от 46
-03:09:15
Cycling 28km - 36km157
от 193
145
от 178
37
от 46
15.86
km/h
00:30:16
Start to 36km cycling151
от 193
140
от 178
37
от 46
-03:39:29
Cycling 36km - 56km190
от 193
175
от 178
46
от 46
11.37
km/h
01:45:34
Start to 56km cycling178
от 193
165
от 178
43
от 46
-05:25:03
Cycling 56km - 77km157
от 192
145
от 177
37
от 46
15.51
km/h
01:21:12
Start to 77km cycling174
от 192
161
от 177
42
от 46
-06:46:15
Cycling 77km - 105km143
от 182
132
от 168
30
от 43
12.13
km/h
02:18:31
Start to 105km cycling167
от 182
154
от 168
38
от 43
-09:04:47
Cycling 105km - 116km123
от 181
113
от 166
27
от 43
14.14
km/h
00:46:39
Cycling164
от 181
152
от 166
38
от 43
13.67
km/h
08:29:04
Start to T2 in166
от 181
153
от 166
38
от 43
-09:51:25
T211
от 172
9
от 159
4
от 40
-00:01:59
Start to T2 out164
от 172
151
от 159
37
от 40
-09:53:24
Running 0km - 5km86
от 161
79
от 148
20
от 39
00:06:32
min/km
00:32:44
Start to 5km running154
от 161
141
от 148
35
от 39
-10:26:09
Running 5km - 9km87
от 163
80
от 150
20
от 39
00:05:43
min/km
00:22:55
Start to 9km running156
от 163
143
от 150
35
от 39
-10:49:04
Running 9km - 12.5km100
от 159
89
от 146
22
от 37
00:10:39
min/km
00:37:18
Start to 12.5km running156
от 159
143
от 146
36
от 37
-11:26:20
Running 12.5km - 16km116
от 160
104
от 147
26
от 37
00:12:03
min/km
00:42:12
Start to 17km running156
от 160
143
от 147
36
от 37
-12:08:35
Running 16km - 20km140
от 161
127
от 148
33
от 38
00:08:28
min/km
00:33:55
Running 20.2km - 21km148
от 161
135
от 148
36
от 38
00:06:08
min/km
00:04:54
Running109
от 161
99
от 148
25
от 38
00:08:27
min/km
02:49:04
Total157
от 161
144
от 148
37
от 38
-12:42:28


Certificate