Продължете към съдържанието

BIB: 183 
Георги Георгиев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming128
от 195
119
от 180
31
от 46
00:02:08
min/100m
01:04:21
T163
от 194
53
от 179
11
от 46
-00:04:24
Start to T1 out113
от 194
103
от 179
25
от 46
-01:08:45
Cycling 0km - 11km68
от 194
65
от 179
12
от 46
19.11
km/h
00:34:32
Start to 11km cycling97
от 194
89
от 179
21
от 46
-01:43:17
Cycling 11km - 28km45
от 192
44
от 177
8
от 46
18.08
km/h
00:56:24
Start to 28km cycling74
от 192
67
от 177
13
от 46
-02:39:43
Cycling 28km - 36km51
от 193
50
от 178
10
от 46
22.11
km/h
00:21:42
Start to 36km cycling69
от 193
65
от 178
12
от 46
-03:01:23
Cycling 36km - 56km56
от 193
55
от 178
13
от 46
20.61
km/h
00:58:12
Start to 56km cycling66
от 193
63
от 178
13
от 46
-03:59:35
Cycling 56km - 77km69
от 192
66
от 177
16
от 46
19.74
km/h
01:03:50
Start to 77km cycling62
от 192
59
от 177
13
от 46
-05:03:25
Cycling 77km - 105km67
от 182
65
от 168
17
от 43
15.45
km/h
01:48:43
Start to 105km cycling63
от 182
60
от 168
14
от 43
-06:52:09
Cycling 105km - 116km60
от 181
56
от 166
16
от 43
16.43
km/h
00:40:10
Cycling55
от 181
54
от 166
12
от 43
18.15
km/h
06:23:33
Start to T2 in61
от 181
58
от 166
14
от 43
-07:32:18
T255
от 172
45
от 159
13
от 40
-00:03:41
Start to T2 out60
от 172
56
от 159
12
от 40
-07:35:59
Running 0km - 5km31
от 161
30
от 148
7
от 39
00:05:45
min/km
00:28:47
Start to 5km running54
от 161
51
от 148
12
от 39
-08:04:47
Running 5km - 9km72
от 163
66
от 150
15
от 39
00:05:29
min/km
00:21:58
Start to 9km running55
от 163
52
от 150
12
от 39
-08:26:45
Running 9km - 12.5km55
от 159
51
от 146
13
от 37
00:09:16
min/km
00:32:27
Start to 12.5km running54
от 159
51
от 146
13
от 37
-08:59:10
Running 12.5km - 16km81
от 160
74
от 147
18
от 37
00:10:54
min/km
00:38:09
Start to 17km running52
от 160
49
от 147
10
от 37
-09:37:22
Running 16km - 20km63
от 161
59
от 148
12
от 38
00:06:27
min/km
00:25:51
Running 20.2km - 21km86
от 161
80
от 148
21
от 38
00:04:45
min/km
00:03:48
Running53
от 161
49
от 148
14
от 38
00:07:21
min/km
02:27:12
Total51
от 161
48
от 148
10
от 38
-10:03:11


Certificate