Продължете към съдържанието

BIB: 185 
Sven Wucherpfennig


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming9
от 195
9
от 180
1
от 18
00:01:25
min/100m
00:42:56
T113
от 194
10
от 179
1
от 18
-00:02:23
Start to T1 out8
от 194
8
от 179
1
от 18
-00:45:19
Cycling 0km - 11km24
от 194
24
от 179
2
от 18
21.09
km/h
00:31:17
Start to 11km cycling6
от 194
6
от 179
1
от 18
-01:16:36
Cycling 11km - 28km32
от 192
31
от 177
2
от 18
18.90
km/h
00:53:58
Start to 28km cycling11
от 192
11
от 177
1
от 18
-02:10:36
Cycling 28km - 36km30
от 193
30
от 178
2
от 18
23.89
km/h
00:20:05
Start to 36km cycling14
от 193
14
от 178
1
от 18
-02:30:39
Cycling 36km - 56km26
от 193
26
от 178
3
от 18
22.09
km/h
00:54:19
Start to 56km cycling13
от 193
13
от 178
1
от 18
-03:24:58
Cycling 56km - 77km13
от 192
13
от 177
2
от 18
23.35
km/h
00:53:57
Start to 77km cycling12
от 192
12
от 177
1
от 18
-04:18:55
Cycling21
от 181
21
от 166
2
от 18
20.29
km/h
05:43:04
Start to T2 in13
от 181
13
от 166
1
от 18
-06:28:23
T233
от 172
26
от 159
1
от 16
-00:02:55
Start to T2 out13
от 172
13
от 159
1
от 16
-06:31:18
Running 0km - 5km35
от 161
34
от 148
5
от 15
00:05:49
min/km
00:29:05
Start to 5km running12
от 161
12
от 148
1
от 15
-07:00:24
Running 5km - 9km43
от 163
40
от 150
5
от 15
00:05:05
min/km
00:20:23
Start to 9km running12
от 163
12
от 150
1
от 15
-07:20:47
Running 9km - 12.5km36
от 159
35
от 146
4
от 14
00:08:48
min/km
00:30:48
Start to 12.5km running15
от 159
15
от 146
2
от 14
-07:51:33
Running 12.5km - 16km72
от 160
67
от 147
6
от 15
00:10:43
min/km
00:37:31
Start to 17km running19
от 160
19
от 147
3
от 15
-08:29:07
Running 16km - 20km85
от 161
80
от 148
8
от 15
00:06:48
min/km
00:27:14
Running 20.2km - 21km153
от 161
140
от 148
15
от 15
00:06:22
min/km
00:05:05
Running49
от 161
45
от 148
4
от 15
00:07:15
min/km
02:25:01
Total18
от 161
18
от 148
2
от 15
-08:56:19


Certificate