Продължете към съдържанието

BIB: 193 
Николай Диканчев


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming72
от 195
66
от 180
13
от 31
00:01:53
min/100m
00:56:30
T133
от 194
26
от 179
8
от 30
-00:03:25
Start to T1 out56
от 194
50
от 179
9
от 30
-00:59:55
Cycling 0km - 11km65
от 194
63
от 179
15
от 30
19.26
km/h
00:34:16
Start to 11km cycling54
от 194
49
от 179
10
от 30
-01:34:11
Cycling 11km - 28km79
от 192
77
от 177
15
от 30
16.74
km/h
01:00:56
Start to 28km cycling61
от 192
57
от 177
15
от 30
-02:35:09
Cycling 28km - 36km85
от 193
80
от 178
15
от 30
19.95
km/h
00:24:03
Start to 36km cycling64
от 193
60
от 178
16
от 30
-02:59:10
Cycling 36km - 56km77
от 193
75
от 178
15
от 30
19.03
km/h
01:03:04
Start to 56km cycling68
от 193
65
от 178
13
от 30
-04:02:14
Cycling 56km - 77km79
от 192
76
от 177
15
от 30
19.23
km/h
01:05:31
Start to 77km cycling68
от 192
65
от 177
13
от 30
-05:07:45
Cycling 77km - 105km77
от 182
72
от 168
14
от 30
14.78
km/h
01:53:40
Start to 105km cycling69
от 182
65
от 168
14
от 30
-07:01:26
Cycling 105km - 116km119
от 181
110
от 166
17
от 28
14.30
km/h
00:46:09
Cycling75
от 181
71
от 166
13
от 28
17.07
km/h
06:47:39
Start to T2 in69
от 181
65
от 166
13
от 28
-07:47:34
T250
от 172
41
от 159
5
от 28
-00:03:32
Start to T2 out67
от 172
63
от 159
13
от 28
-07:51:06
Running 0km - 5km141
от 161
129
от 148
23
от 26
00:07:50
min/km
00:39:12
Start to 5km running70
от 161
65
от 148
12
от 26
-08:30:19
Running 5km - 9km148
от 163
135
от 150
24
от 26
00:06:48
min/km
00:27:15
Start to 9km running74
от 163
69
от 150
12
от 26
-08:57:34
Running 9km - 12.5km150
от 159
137
от 146
25
от 26
00:13:09
min/km
00:46:01
Start to 12.5km running79
от 159
73
от 146
12
от 26
-09:43:33
Running 12.5km - 16km151
от 160
138
от 147
25
от 26
00:14:11
min/km
00:49:41
Start to 17km running88
от 160
82
от 147
13
от 26
-10:33:17
Running 16km - 20km156
от 161
143
от 148
25
от 26
00:09:59
min/km
00:39:57
Running 20.2km - 21km150
от 161
137
от 148
24
от 26
00:06:11
min/km
00:04:57
Running156
от 161
143
от 148
25
от 26
00:10:06
min/km
03:22:06
Total100
от 161
92
от 148
14
от 26
-11:13:12


Certificate