Продължете към съдържанието

BIB: 190 
Владимир Иванов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming107
от 195
99
от 180
25
от 46
00:02:01
min/100m
01:00:35
T164
от 194
54
от 179
12
от 46
-00:04:27
Start to T1 out85
от 194
77
от 179
17
от 46
-01:05:02
Cycling 0km - 11km86
от 194
81
от 179
16
от 46
18.40
km/h
00:35:51
Start to 11km cycling81
от 194
73
от 179
15
от 46
-01:40:53
Cycling 11km - 28km95
от 192
90
от 177
21
от 46
15.88
km/h
01:04:13
Start to 28km cycling88
от 192
81
от 177
18
от 46
-02:45:08
Cycling 28km - 36km111
от 193
103
от 178
25
от 46
18.70
km/h
00:25:40
Start to 36km cycling93
от 193
86
от 178
20
от 46
-03:10:46
Cycling 36km - 56km86
от 193
81
от 178
18
от 46
18.71
km/h
01:04:09
Start to 56km cycling91
от 193
84
от 178
18
от 46
-04:14:55
Cycling 56km - 77km95
от 192
90
от 177
22
от 46
18.30
km/h
01:08:50
Start to 77km cycling90
от 192
84
от 177
19
от 46
-05:23:45
Cycling 77km - 105km116
от 182
107
от 168
28
от 43
12.93
km/h
02:09:54
Start to 105km cycling94
от 182
88
от 168
23
от 43
-07:33:40
Cycling 105km - 116km70
от 181
66
от 166
18
от 43
15.98
km/h
00:41:17
Cycling95
от 181
90
от 166
24
от 43
16.19
km/h
07:09:54
Start to T2 in96
от 181
89
от 166
23
от 43
-08:14:56
T282
от 172
70
от 159
16
от 40
-00:04:59
Start to T2 out95
от 172
88
от 159
22
от 40
-08:19:55
Running 0km - 5km47
от 161
46
от 148
13
от 39
00:06:04
min/km
00:30:20
Start to 5km running88
от 161
81
от 148
22
от 39
-08:50:16
Running 5km - 9km76
от 163
70
от 150
16
от 39
00:05:34
min/km
00:22:16
Start to 9km running88
от 163
82
от 150
21
от 39
-09:12:32
Running 9km - 12.5km72
от 159
65
от 146
18
от 37
00:09:41
min/km
00:33:56
Start to 12.5km running83
от 159
77
от 146
21
от 37
-09:46:26
Running 12.5km - 16km88
от 160
80
от 147
19
от 37
00:11:10
min/km
00:39:05
Start to 17km running82
от 160
76
от 147
19
от 37
-10:25:34
Running 16km - 20km98
от 161
90
от 148
25
от 38
00:07:17
min/km
00:29:11
Running 20.2km - 21km50
от 161
46
от 148
11
от 38
00:04:18
min/km
00:03:26
Running76
от 161
70
от 148
20
от 38
00:07:44
min/km
02:34:48
Total80
от 161
74
от 148
19
от 38
-10:54:43


Certificate