Продължете към съдържанието

BIB: 191 
Николай Костенски


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming176
от 195
163
от 180
29
от 31
00:02:38
min/100m
01:19:25
T189
от 194
79
от 179
18
от 30
-00:05:37
Start to T1 out175
от 194
162
от 179
28
от 30
-01:25:02
Cycling 0km - 11km123
от 194
116
от 179
22
от 30
16.95
km/h
00:38:56
Start to 11km cycling169
от 194
157
от 179
28
от 30
-02:03:58
Cycling 11km - 28km2
от 192
2
от 177
1
от 30
22.24
km/h
00:45:51
Start to 28km cycling100
от 192
93
от 177
18
от 30
-02:49:51
Cycling 28km - 36km191
от 193
176
от 178
30
от 30
8.36
km/h
00:57:25
Start to 36km cycling164
от 193
152
от 178
27
от 30
-03:47:14
Cycling 36km - 56km162
от 193
152
от 178
28
от 30
15.10
km/h
01:19:27
Start to 56km cycling163
от 193
152
от 178
28
от 30
-05:06:41
Cycling 56km - 77km124
от 192
115
от 177
21
от 30
17.03
km/h
01:13:58
Start to 77km cycling160
от 192
148
от 177
27
от 30
-06:20:39
Cycling 77km - 105km129
от 182
119
от 168
21
от 30
12.62
km/h
02:13:08
Start to 105km cycling150
от 182
140
от 168
28
от 30
-08:33:48
Cycling 105km - 116km139
от 181
127
от 166
21
от 28
13.73
km/h
00:48:04
Cycling137
от 181
128
от 166
22
от 28
14.60
km/h
07:56:49
Start to T2 in150
от 181
140
от 166
26
от 28
-09:21:51
T2108
от 172
95
от 159
16
от 28
-00:05:50
Start to T2 out149
от 172
139
от 159
26
от 28
-09:27:41
Running 0km - 5km100
от 161
92
от 148
18
от 26
00:06:50
min/km
00:34:14
Start to 5km running142
от 161
132
от 148
25
от 26
-10:01:56
Running 5km - 9km127
от 163
116
от 150
21
от 26
00:06:13
min/km
00:24:54
Start to 9km running143
от 163
133
от 150
24
от 26
-10:26:50
Running 9km - 12.5km116
от 159
104
от 146
21
от 26
00:11:03
min/km
00:38:42
Start to 12.5km running139
от 159
129
от 146
24
от 26
-11:05:30
Running 12.5km - 16km125
от 160
113
от 147
20
от 26
00:12:17
min/km
00:43:02
Start to 17km running140
от 160
130
от 147
23
от 26
-11:48:35
Running 16km - 20km57
от 161
53
от 148
11
от 26
00:06:21
min/km
00:25:25
Running 20.2km - 21km97
от 161
90
от 148
16
от 26
00:04:58
min/km
00:03:59
Running102
от 161
93
от 148
18
от 26
00:08:18
min/km
02:46:17
Total137
от 161
127
от 148
22
от 26
-12:13:58


Certificate