Продължете към съдържанието

BIB: 192 
Ivan Ivanov


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming88
от 195
80
от 180
17
от 46
00:01:58
min/100m
00:59:22
T1174
от 194
159
от 179
40
от 46
-00:10:06
Start to T1 out117
от 194
107
от 179
27
от 46
-01:09:28
Cycling 0km - 11km115
от 194
108
от 179
26
от 46
17.20
km/h
00:38:22
Start to 11km cycling117
от 194
108
от 179
24
от 46
-01:47:50
Cycling 11km - 28km163
от 192
153
от 177
40
от 46
12.90
km/h
01:19:03
Start to 28km cycling145
от 192
135
от 177
36
от 46
-03:06:55
Cycling 28km - 36km120
от 193
110
от 178
28
от 46
18.29
km/h
00:26:14
Start to 36km cycling138
от 193
128
от 178
33
от 46
-03:33:07
Cycling 36km - 56km153
от 193
143
от 178
35
от 46
15.51
km/h
01:17:21
Start to 56km cycling141
от 193
131
от 178
33
от 46
-04:50:28
Cycling 56km - 77km133
от 192
123
от 177
29
от 46
16.69
km/h
01:15:30
Start to 77km cycling140
от 192
131
от 177
33
от 46
-06:05:58
Cycling 77km - 105km144
от 182
133
от 168
31
от 43
12.09
km/h
02:18:55
Start to 105km cycling145
от 182
136
от 168
32
от 43
-08:24:54
Cycling 105km - 116km114
от 181
105
от 166
26
от 43
14.38
km/h
00:45:54
Cycling141
от 181
131
от 166
32
от 43
14.46
km/h
08:01:19
Start to T2 in139
от 181
130
от 166
32
от 43
-09:10:47
T2138
от 172
125
от 159
31
от 40
-00:08:00
Start to T2 out140
от 172
130
от 159
31
от 40
-09:18:47
Running 0km - 5km143
от 161
131
от 148
33
от 39
00:07:56
min/km
00:39:41
Start to 5km running135
от 161
126
от 148
29
от 39
-09:58:29
Running 5km - 9km121
от 163
110
от 150
26
от 39
00:06:08
min/km
00:24:33
Start to 9km running137
от 163
128
от 150
29
от 39
-10:23:02
Running 9km - 12.5km90
от 159
82
от 146
20
от 37
00:10:21
min/km
00:36:14
Start to 12.5km running135
от 159
126
от 146
29
от 37
-10:59:14
Running 12.5km - 16km95
от 160
86
от 147
21
от 37
00:11:21
min/km
00:39:45
Start to 17km running132
от 160
123
от 147
29
от 37
-11:39:02
Running 16km - 20km87
от 161
82
от 148
20
от 38
00:06:53
min/km
00:27:33
Running 20.2km - 21km111
от 161
101
от 148
27
от 38
00:05:10
min/km
00:04:08
Running106
от 161
96
от 148
23
от 38
00:08:23
min/km
02:47:46
Total131
от 161
122
от 148
30
от 38
-12:06:33


Certificate