Продължете към съдържанието

BIB: 213 
Христо Гичев


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming24
от 195
20
от 180
4
от 31
00:01:38
min/100m
00:49:14
T18
от 194
6
от 179
1
от 30
-00:02:19
Start to T1 out20
от 194
16
от 179
3
от 30
-00:51:33
Cycling 0km - 11km17
от 194
17
от 179
5
от 30
21.82
km/h
00:30:14
Start to 11km cycling13
от 194
12
от 179
3
от 30
-01:21:47
Cycling 11km - 28km14
от 192
14
от 177
5
от 30
20.78
km/h
00:49:04
Start to 28km cycling13
от 192
13
от 177
3
от 30
-02:10:53
Cycling 28km - 36km11
от 193
11
от 178
4
от 30
25.71
km/h
00:18:40
Start to 36km cycling11
от 193
11
от 178
3
от 30
-02:29:31
Cycling 36km - 56km31
от 193
31
от 178
10
от 30
21.97
km/h
00:54:37
Start to 56km cycling12
от 193
12
от 178
3
от 30
-03:24:08
Cycling 56km - 77km7
от 192
7
от 177
2
от 30
24.06
km/h
00:52:22
Start to 77km cycling10
от 192
10
от 177
3
от 30
-04:16:30
Cycling 77km - 105km5
от 182
5
от 168
1
от 30
19.68
km/h
01:25:21
Start to 105km cycling10
от 182
10
от 168
3
от 30
-05:41:52
Cycling 105km - 116km17
от 181
17
от 166
4
от 28
18.24
km/h
00:36:11
Cycling10
от 181
10
от 166
4
от 28
21.32
km/h
05:26:29
Start to T2 in9
от 181
9
от 166
2
от 28
-06:18:02
T264
от 172
53
от 159
9
от 28
-00:04:08
Start to T2 out10
от 172
10
от 159
3
от 28
-06:22:10
Running 0km - 5km2
от 161
2
от 148
1
от 26
00:04:48
min/km
00:24:04
Start to 5km running7
от 161
7
от 148
2
от 26
-06:46:15
Running 5km - 9km2
от 163
2
от 150
1
от 26
00:03:54
min/km
00:15:38
Start to 9km running7
от 163
7
от 150
2
от 26
-07:01:53
Running 9km - 12.5km5
от 159
5
от 146
1
от 26
00:07:25
min/km
00:26:00
Start to 12.5km running8
от 159
8
от 146
2
от 26
-07:27:51
Running 12.5km - 16km2
от 160
2
от 147
1
от 26
00:07:47
min/km
00:27:15
Start to 17km running7
от 160
7
от 147
1
от 26
-07:55:09
Running 16km - 20km2
от 161
2
от 148
1
от 26
00:04:29
min/km
00:17:57
Running 20.2km - 21km3
от 161
3
от 148
1
от 26
00:03:06
min/km
00:02:28
Running2
от 161
2
от 148
1
от 26
00:05:32
min/km
01:50:54
Total5
от 161
5
от 148
1
от 26
-08:13:04


Certificate