Продължете към съдържанието

BIB: 195 
Недко Каракашев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming89
от 195
81
от 180
13
от 27
00:01:58
min/100m
00:59:24
T1140
от 194
126
от 179
23
от 27
-00:07:37
Start to T1 out97
от 194
89
от 179
15
от 27
-01:07:01
Cycling 0km - 11km69
от 194
66
от 179
15
от 27
19.05
km/h
00:34:39
Start to 11km cycling87
от 194
79
от 179
15
от 27
-01:41:40
Cycling 11km - 28km110
от 192
103
от 177
20
от 27
15.37
km/h
01:06:21
Start to 28km cycling98
от 192
91
от 177
18
от 27
-02:48:03
Cycling 28km - 36km69
от 193
66
от 178
15
от 26
21.24
km/h
00:22:36
Start to 36km cycling91
от 193
84
от 178
16
от 26
-03:10:37
Cycling 36km - 56km92
от 193
87
от 178
17
от 27
17.98
km/h
01:06:44
Start to 56km cycling96
от 193
89
от 178
18
от 27
-04:17:21
Cycling 56km - 77km146
от 192
134
от 177
22
от 27
16.26
km/h
01:17:30
Start to 77km cycling102
от 192
95
от 177
18
от 27
-05:34:51
Cycling 77km - 105km127
от 182
117
от 168
18
от 26
12.73
km/h
02:11:55
Start to 105km cycling106
от 182
99
от 168
18
от 26
-07:46:47
Cycling 105km - 116km104
от 181
96
от 166
17
от 26
14.76
km/h
00:44:42
Cycling110
от 181
102
от 166
19
от 26
15.66
km/h
07:24:27
Start to T2 in106
от 181
99
от 166
18
от 26
-08:31:28
T2167
от 172
154
от 159
26
от 27
-00:14:26
Start to T2 out113
от 172
104
от 159
19
от 27
-08:45:54
Running 0km - 5km73
от 161
68
от 148
8
от 23
00:06:22
min/km
00:31:53
Start to 5km running106
от 161
98
от 148
16
от 23
-09:17:48
Running 5km - 9km128
от 163
117
от 150
18
от 24
00:06:15
min/km
00:25:03
Start to 9km running109
от 163
101
от 150
17
от 24
-09:42:51
Running 9km - 12.5km70
от 159
63
от 146
9
от 23
00:09:40
min/km
00:33:53
Start to 12.5km running107
от 159
99
от 146
17
от 23
-10:16:42
Running 12.5km - 16km77
от 160
71
от 147
13
от 23
00:10:51
min/km
00:38:01
Start to 17km running105
от 160
97
от 147
17
от 23
-10:54:46
Running 16km - 20km66
от 161
62
от 148
13
от 23
00:06:30
min/km
00:26:01
Running 20.2km - 21km90
от 161
83
от 148
12
от 23
00:04:50
min/km
00:03:52
Running77
от 161
71
от 148
9
от 23
00:07:44
min/km
02:34:51
Total104
от 161
96
от 148
16
от 23
-11:20:45


Certificate