Продължете към съдържанието

BIB: 196 
Андрей Марчев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming179
от 195
166
от 180
45
от 46
00:02:39
min/100m
01:19:40
T1176
от 194
161
от 179
42
от 46
-00:10:18
Start to T1 out179
от 194
166
от 179
45
от 46
-01:29:58
Cycling 0km - 11km181
от 194
168
от 179
43
от 46
14.72
km/h
00:44:50
Start to 11km cycling183
от 194
170
от 179
45
от 46
-02:14:48
Cycling 11km - 28km178
от 192
164
от 177
44
от 46
11.79
km/h
01:26:31
Start to 28km cycling183
от 192
169
от 177
46
от 46
-03:41:21
Cycling 28km - 36km123
от 193
113
от 178
29
от 46
18.12
km/h
00:26:29
Start to 36km cycling179
от 193
165
от 178
44
от 46
-04:07:48
Cycling 36km - 56km150
от 193
140
от 178
32
от 46
15.61
km/h
01:16:53
Start to 56km cycling177
от 193
164
от 178
42
от 46
-05:24:41
Cycling 56km - 77km132
от 192
122
от 177
28
от 46
16.72
km/h
01:15:22
Start to 77km cycling173
от 192
160
от 177
41
от 46
-06:40:03
Cycling 77km - 105km157
от 182
145
от 168
36
от 43
11.60
km/h
02:24:46
Start to 105km cycling168
от 182
155
от 168
39
от 43
-09:04:50
Cycling 105km - 116km134
от 181
122
от 166
30
от 43
13.99
km/h
00:47:09
Cycling159
от 181
148
от 166
36
от 43
13.86
km/h
08:22:00
Start to T2 in167
от 181
154
от 166
39
от 43
-09:51:58
T297
от 172
84
от 159
20
от 40
-00:05:34
Start to T2 out166
от 172
153
от 159
38
от 40
-09:57:32
Running 0km - 5km38
от 161
37
от 148
9
от 39
00:05:52
min/km
00:29:21
Start to 5km running155
от 161
142
от 148
36
от 39
-10:26:54
Running 5km - 9km79
от 163
73
от 150
17
от 39
00:05:35
min/km
00:22:20
Start to 9km running157
от 163
144
от 150
36
от 39
-10:49:14
Running 9km - 12.5km79
от 159
71
от 146
19
от 37
00:09:57
min/km
00:34:49
Start to 12.5km running155
от 159
142
от 146
35
от 37
-11:24:01
Running 12.5km - 16km63
от 160
59
от 147
14
от 37
00:10:25
min/km
00:36:29
Start to 17km running152
от 160
140
от 147
33
от 37
-12:00:33
Running 16km - 20km75
от 161
70
от 148
14
от 38
00:06:37
min/km
00:26:29
Running 20.2km - 21km85
от 161
79
от 148
20
от 38
00:04:44
min/km
00:03:47
Running63
от 161
59
от 148
16
от 38
00:07:28
min/km
02:29:28
Total148
от 161
136
от 148
32
от 38
-12:27:00


Certificate