Продължете към съдържанието

BIB: 197 
Константин Трифонов


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming162
от 195
149
от 179
30
от 34
00:02:23
min/100m
01:11:32
T128
от 194
22
от 178
5
от 34
-00:03:09
Start to T1 out143
от 194
130
от 178
25
от 34
-01:14:41
Cycling 0km - 11km60
от 194
58
от 178
12
от 34
19.41
km/h
00:34:00
Start to 11km cycling122
от 194
112
от 178
21
от 34
-01:48:41
Start to 36km cycling99
от 193
91
от 177
18
от 34
-03:12:18
Cycling 36km - 56km83
от 193
78
от 177
18
от 33
18.80
km/h
01:03:49
Start to 56km cycling95
от 193
88
от 177
18
от 33
-04:16:07
Cycling 56km - 77km91
от 192
86
от 176
17
от 33
18.60
km/h
01:07:43
Start to 77km cycling91
от 192
85
от 176
17
от 33
-05:23:50
Cycling 77km - 105km117
от 182
107
от 167
22
от 31
12.93
km/h
02:09:56
Start to 105km cycling95
от 182
89
от 167
18
от 31
-07:33:47
Cycling 105km - 116km75
от 181
70
от 165
13
от 31
15.71
km/h
00:42:00
Cycling89
от 181
84
от 165
16
от 31
16.53
km/h
07:01:05
Start to T2 in97
от 181
90
от 165
18
от 31
-08:15:46
T279
от 172
66
от 158
12
от 31
-00:04:49
Start to T2 out97
от 172
90
от 158
18
от 31
-08:20:35
Running 0km - 5km29
от 161
28
от 147
7
от 28
00:05:44
min/km
00:28:41
Start to 5km running86
от 161
80
от 147
16
от 28
-08:49:17
Running 5km - 9km28
от 163
27
от 149
6
от 29
00:04:49
min/km
00:19:19
Start to 9km running84
от 163
78
от 149
17
от 29
-09:08:36
Running 9km - 12.5km48
от 159
44
от 145
8
от 29
00:09:07
min/km
00:31:56
Start to 12.5km running76
от 159
70
от 145
15
от 29
-09:40:30
Running 12.5km - 16km91
от 160
81
от 146
15
от 29
00:11:16
min/km
00:39:27
Start to 17km running77
от 160
71
от 146
15
от 29
-10:20:00
Running 16km - 20km153
от 161
139
от 147
29
от 29
00:09:08
min/km
00:36:32
Running 20.2km - 21km116
от 161
105
от 147
20
от 29
00:05:17
min/km
00:04:13
Running80
от 161
73
от 147
14
от 29
00:07:47
min/km
02:35:55
Total81
от 161
74
от 147
15
от 29
-10:56:30


Certificate